1. Sākums
  2. Projekti
  3. “100 darbi Latvijai” dalībnieku sumināšana Lēdurgā
“100 darbi Latvijai” dalībnieku sumināšana Lēdurgā

8. martā Lēdurgas kultūras namā norisinājās “100 darbi Latvijai” Krimuldas novada dalībnieku sumināšana – darītāji saņēma pateicības rakstus. Šajā iniciatīvā no Krimuldas novada piedalījās Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola, Lēdurgas pagasta pensionāru, invalīdu, politiski represēto biedrība “Kamolītis” un biedrība “Smailes”.

Vides iniciatīvu “100 darbi Latvijai” 2016. gada vasarā uzsāka pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “ZAAO” ar mērķi apvienot iedzīvotāju zināšanas, čaklās darba rokas un resursus, lai līdz Latvijas nozīmīgajai jubilejai – 2018. gada 18. novembrim – kopīgiem spēkiem paveiktu vismaz 100 nozīmīgus darbus vides labiekārtošanā, izdaiļošanā un arī vides izglītībā. Mērķis ir sasniegts! Draugu un kaimiņu grupas, uzņēmumi, izglītības iestādes, individuālas personas, biedrības un pašvaldību domes no 42 dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām kopīgiem spēkiem paveikuši 171 vides darbu. 

Krimuldas novadā projekta ietvaros tika paveikti četri lieli un paliekoši darbi, kas paliks kā dāvana mums pašiem un Latvijai.

Lēdurgas pagasta pensionāru, invalīdu, politiski represēto biedrības “Kamolītis” ierosinātā projekta Biedrības „Kamolītis” parkā ietvaros labiekārtošanas darbi pabeigti, izveidojot taciņas, uzstādot jaunus soliņus, ierīkojot zālāju un stādījumus. Atpūtas vieta atrodas Lēdurgas ciemata centrā teritorijā starp Aģes upi, Dendroloģiskiem stādījumiem un Lēdurgas evaņģēliski luterisko baznīcu 2,2 ha platībā.

Kamolīša parks

Biedrība “Smailes” Krimuldas novada Lēdurgas pagasta “Jaunurčos” 2017. gada 4. maijā organizēja vēsturnieka, Vidzemes Augstskolas rektora Gata Krūmiņa publisko lekciju par tēmu “18. novembris un 4. maijs – kopīgais un atšķirīgais”, kā arī organizēja ozolu stādīšanu – “Jaunurču” ceļa ozolu gatves papildināšanai.

Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas 7. klases audzēkņi izdaiļoja Lēdurgas pagasta centru ar 9 vides objektiem – pašu rokām gatavotām latvju rakstu zīmēm ābola ietvarā, kas vienkopus simbolizētu Lēdurgas pagasta piederību Latvijai un Krimuldas novadam. Krimuldas novada ģerbonī ir 9 zelta āboli, tāpēc tiks izgatavoti 9 vides objekti dažādos izmēros (1  -1,70 m).

Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas 7. klases audzēkņi ir izstrādājuši projektu “Mēs – par tīru Latviju”. Skolēnu ideja ir pagatavot vairākas atkritumu urnas un izvietot tās autobusu pieturās Lēdurgas centrā. Atkritumu tvertņu izgatavošanai tik izmantoti 20 l spaiņi, kuros iepriekš bijusi krāsa – vairs nederīgām lietām tik dota otra dzīve. Spaiņi tiks atbrīvoti no krāsu atliekām, ar smilšpapīru notīrīti un apgleznoti ar interesantiem zīmējumiem. Vienlaikus skolēni apņēmušies pieturas arī sakopt.

Pietura pie Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas

Lai labie darbi, sakoptāka vide un iedzīvotāju aktivitāte un iesaiste aug ar katru gadu!

Citi jaunumi Pašvaldība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs