1. Sākums
  2. Izsoles un īpašuma noma
  3. Atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par pašvaldībai piederošo zemes īpašumu ar nosaukumu “Mazaijaži”, Lēdurgas pagasts, Krimuldas novads
Atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par pašvaldībai piederošo zemes īpašumu ar nosaukumu “Mazaijaži”, Lēdurgas pagasts, Krimuldas novads

Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo zemes īpašumu ar nosaukumu “Mazaijaži”, Lēdurgas pagasts, Krimuldas novads, kad. Nr. 6656 001 0280, platība 1,02 ha.

Objekta nosacītā cena  2 500 EUR

Objekta izsole notiks 2019. gada 8. janvārī plkst. 16.00 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Personai, kurai ir pirmpirkuma tiesības, līdz 2019. gada 2. janvāra plkst. 15.00 iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2019.gada 7. janvārī  plkst. 17.00.

Nodrošinājuma nauda 250 EUR (divi simti piecdesmit euro 00 centi) apmērā iemaksāt Krimuldas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000068799, bankas kontā Nr. LV69UNLA0027800130402 A/S „SEB banka”, kods: UNLALV2X, līdz 2019. gada 7. janvārī plkst. 17.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Krimuldas novada domes lietvedes  Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā vai Krimuldas novada domes mājas lapā (www.krimulda.lv)

 

Citi jaunumi Izsoles un īpašuma noma

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs