1. Sākums
  2. Izsoles un īpašuma noma
  3. Atklāta mutiskā izsole par īpašumu “Vecbērzaines”
Atklāta mutiskā izsole par īpašumu “Vecbērzaines”

Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Vecbērzaines”,Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 6656 002 0542, platība 0,0632 ha.

Objekta nosacītā cena 440 EUR

Objekta izsole notiks 2019. gada 13. augustā plkst. 15.30 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Personai, kurai ir pirmpirkuma tiesības līdz 2019.gada 12.augustam iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2019. gada 12. augusta plkst. 17.00.

Nodrošinājuma nauda 44 EUR (četrdesmit četri euro un 00 centi) apmērā iemaksāt Krimuldas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000068799, bankas kontā Nr. LV69UNLA0027800130402 A/S „SEB banka”, kods: UNLALV2X, līdz reģistrācijai izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Krimuldas novada domes lietvedes  Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā vai Krimuldas novada domes mājas lapā (www.krimulda.lv)

 

Citi jaunumi Izsoles

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs