LAT
 Krimuldas novada dome / Novada dome
Krimuldas novada dome
·  Vadība
·  Deputāti
·  Pastāvīgās komitejas, komisijas un padomes
·  Domes sēdes
·  Domes sēžu protokoli
·  - Protokolu arhīvs
·  Budžets
·  Citi dokumenti
·  Pakalpojumi
Krimuldas novada dome
Parka iela 1, Ragana,
Krimuldas pagasts,Krimuldas novads
Latvija, LV-2144

+371 67976868
+371 67976869
dome@krimulda.lv

sestdiena, 21. jūlijs, 2018         

<-atpakaļ

2018.gada 29. jūnijā plkst.10.00 Krimuldas  tautas namā  sasaukta KRIMULDAS NOVADA DOMES SĒDE Nr. 6 

DARBA KĀRTĪBA:


1.Izpilddirektora  informācija

2.Par detālplānojuma projekta nekustamajiem īpašumiem „Inciemi”  (kadastra Nr.8068 005 0066) un “Estrāde un bērnudārzs Inciemā”,  (kad. Nr.  8068 005 0260) Inciemā, Krimuldas pag., Krimuldas nov. apstiprināšanu

3.Par  zemes  “Krāsotavas mežs”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā,  atsavināšanas procesa uzsākšanu

4.Par ceļa servitūta nodibināšanu

5.Par grozījumiem Krimuldas novada domes 2014.gada 31.oktobra lēmumā “Par  zemes piekritību  pašvaldībai”,  protokols Nr. 12, 6.p., 2&

6.Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā “Jaunvasariņas”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā

7.Par zemes iznomāšanu

8.Par īres līgumu pārtraukšanu

9.Par konkursa “Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošana” nolikuma tehniskiem labojumiem

10.Par ārkārtējas situācijas lauksaimniecībā izsludināšanas ierosināšanu

11.Par Krimuldas novada pašvaldības 2017.gada publisko pārskatu

12.Par līguma noslēgšanu ar SIA “ZAAO” par sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu Krimuldas novadā

13.Par Krimuldas novada saistošo noteikumu “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi Krimuldas novadā” apstiprināšanu

14.Par Krimuldas novada pašvaldības kustamās mantas norakstīšanu no Krimuldas novada pašvaldības bilances

15.Par pašvaldības kustamās mantas novērtēšanu un uzņemšanu bilancē

16.Par 29.09.2017.  lēmuma atcelšanu

17.Par “Krimuldas novada domes 27.04.2018. lēmuma

 “Par Pašvaldības policijas priekšnieka iecelšanu amatā” (protokols Nr.4, 2.p.) atcelšanu

18.Par Krimuldas novada domes saistošo noteikumu „Grozījumi Krimuldas novada domes 2013.gada 31.maija saistošajos noteikumos Nr.5 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Krimuldas novada pirmsskolas izglītības iestādēs” 

apstiprināšanu

19.Par pašvaldības apmaksātām pusdienām

20.Par finansējuma piešķiršanu dzīvokļa remontam Eikaži 1

21.Par Māras Ozolas grāmatas “ Anšlava Eglīša meklējumos” iegādi

22.Par dāvinājuma pieņemšanu

23.Par grozījumiem lēmumā “Par amatalgām” (29.12.2017.prot. Nr. 14, 26)

24.Par grozījumiem budžetā

25.Par individuālās apkures ierīkošanu

26.Par ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā apmaksu


Domes priekšsēdētājs                              L.Kumskis<< Jūlijs 2018 >>
POTCPSSv
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031