LAT
 Krimuldas novada dome / Novada dome
Krimuldas novada dome
·  Vadība
·  Deputāti
·  Pastāvīgās komitejas, komisijas un padomes
·  Domes sēdes
·  Domes sēžu protokoli
·  - Protokolu arhīvs
·  Budžets
·  Citi dokumenti
·  Pakalpojumi
Krimuldas novada dome
Parka iela 1, Ragana,
Krimuldas pagasts,Krimuldas novads
Latvija, LV-2144

+371 67976868
+371 67976869
dome@krimulda.lv

 Ūdens skaitītāju rādījumu iesniegšana

* * * * *

 
 
 
 
 
 
 
 

piektdiena, 28. aprīlis, 2017         

<-atpakaļ

2017.gada 28.aprīli plkst.10.00         Krimuldas  tautas namā  sasaukta KRIMULDAS NOVADA DOMES SĒDE Nr. 5

 

DARBA KĀRTĪBA:

1.Izpilddirektora L.Ozola informācija
2.Par Krimuldas novada pašvaldības ceļu posmiem, kas netiek iekļauti 
Krimuldas novada pašvaldības autoceļu un ielu sarakstā
3.Par grozījumiem Zemes nomas līgumā
4.Par nedzīvojamo ēku-šķūni  “Priežkalni”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā
5.Par Krimuldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā  esošo īpašumu “Estrāde”
6.Par zemes nodošanu bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai
7.Par zemes iznomāšanu
8.Par zemes “Pie Aģes, kūdras karjers” ,  kad. apz. 6656 002 0401,  iznomāšanu
9.Par zemes piekritību
10.Par Krimuldas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes izmantošanas iespēju izvērtējumu
11.Par īpašuma “Dārziņi”, Inciemā, Krimuldas pag., Krimuldas nov. nojaukšanu
12.Par Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Gāzes katlu māja”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr.6656 006 0192, izsoles rezultātu apstiprināšanu un otrās izsoles rīkošanu
13.Par„ Krimuldas novada bāriņtiesas darbinieku profesionālo ētikas normu”
apstiprināšanu
14.Par amatu savienošanu
15.Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
16.Par individuālās apkures ierīkošanu
17.Par budžeta līdzekļu piešķiršanu
18.Par precizējumiem Krimuldas novada domes 24.02.2017. saistošos noteikumus Nr.8 “Grozījumi Krimuldas novada domes 30.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā”
19.Par pabalsta piešķiršanu
20.Par īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojuma apmaksu

Domes priekšsēdētājs J.Salmiņš
 
<< Aprīlis 2017 >>
POTCPSSv
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930