1. Sākums
  2. Kultūra
  3. Es cienu savu valodu
Es cienu savu valodu

 

“Valoda, tu esi mirguļojoša upe…” (M.Zālīte)

 

Valoda ir katras nācijas pirmais un galvenais pastāvēšanas noteikums. Bez valodas nevar pastāvēt tauta un tās kultūra. Mums, mazajām nācijām, valoda ir būtiskākais nacionālās identitātes nesējs. Vai mūsu valoda pastāvēs ne tikai pēc 25, bet arī pēc 100 gadiem? Valoda ir katras kultūras pamatelements. Valoda ir katras tautas lepnums.

Valoda vieno un veido gan materiālo, gan nemateriālo tautas kultūras mantojumu un kopīgo atmiņu. Dzimtā valoda ir spēcīgākais tradīciju uzturētājs, kas palīdz saglabāt un nodot vēstījumu nākamajām paaudzēm par to, kas mēs esam un kāda ir mūsu kultūra. Dzimtā valoda vieno pagātni, tagadni un nākotni, apliecina piederību savas tautas un valsts tradīcijām un palīdz nezaudēt savas izcelsmes izjūtu. Valoda ir tautas dvēseles daļa.

Juris Alunāns ir teicis: “Turiet jūs, latvieši, savu valodu godā, un jums labi klāsies virs zemes. Jo, kas sevi pašu negodā, to arī citi negodās.”

Biedrība “Kultūra.Vide.Sabiedrība” sadarbībā ar Krimuldas novada pašvaldību rīko pasākumu “Reģu diena”. Šogad gribam pievērst uzmanību latviešu valodai, vairot cieņu pret to.

Mūsu mērķi ir iepazīstināt ar latviešu valodas stāvokli mūsdienās,  valodas saglabāšanas un attīstības perspektīvām, veidot apziņu, ka valoda ir pamats dziļas un daudzpusīgas personības attīstībai un latviešu tautas pastāvēšanai nākotnē.

Reģu dienas pasākums notiks 2018. gada 28. jūlijā no plkst. 16.00, Raganā, pļavā pie Pirtskalniņa ar lielo ugunskuru laukuma vidū, ar teltīm un nojumēm apkārt.

 

Pasākumā apmeklētājus aicināsim ieklausīties stāstījumos par valodu kā katras tautas pastāvēšanas priekšnoteikumu, par attieksmi pret savu valodu, par valodas apdraudējumu mūsdienu saziņas līdzekļu situācijā un moderno tehnoloģiju attīstību, par valodas lietošanu ikdienā, par dažādām valodas prasmēm un iemaņām.

Aicināsim piedalīties un līdzdarboties radošās darbnīcās – valodas stiprināšanā caur tautas dziesmām, dažādām spēlēm un rotaļām, teiku, pasaku un ticējumu stāstīšanu, caur vienkāršas un regulāras sarunas uzturēšanu savā dzimtajā valodā, novērtējot un izceļot valodas plūdumu un bagātību, pārbaudīt savas zināšanas un atjautību radošās viktorīnās. Būs iespēja iegādāties grāmatas.

Ir noslēdzies arī radošo un pētniecisko darbu konkurss “Esiet lepni par savu valodu!” Paldies visiem, kas piedalījās un rakstīja un paldies visiem skolotājiem, kas mudināja un ierosināja domāt un rakstīt par savu valodu! Labākie darbi tiks apkopoti vienotā krājumā.

Konkursa noslēgums un uzvarētāju apbalvošana notiks 2018. gada 28. jūlijā “Reģu dienas” pasākumā, kur būs iespēja dzirdēt šo darbu fragmentu priekšlasījumus.

 

Dosim godu dārgākajai tautas gara vērtībai – latviešu valodai!

 

Informāciju sagatavoja:

Biedrība “Kultūra, Vide. Sabiedrība”

Zane Zīle

e-pasts: zane.zile@inbox.lv

tālr: 26716194

Citi jaunumi Kultūra

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs