1. Sākums
  2. Publiskie iepirkumi
Publiskie iepirkumi

Atklāti konkursi

16.04.2018 Meliorācijas sistēmu “Laimas-Entalpija-Loja” un “Mazdārziņi” atjaunošana Krimuldas novadā, KND2018/2/ELFLA

Paziņojuma datums: 16.04.2018

Iepirkuma veids: Atklāti konkursi

Skatīt www.eis.gov.lv

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 07.05.2018 14:00

Līgums noslēgts, izpildītājs: 26.06.2018. pilnsabiedrība "VT KUUM"

Lēmuma dokumenti: Lasīt Lasīt

03.05.2018 Elektroenerģijas piegāde Krimuldas novada pašvaldībai, KND2018/4

Paziņojuma datums: 03.05.2018

Iepirkuma veids: Atklāti konkursi

Skatīt www.eis.gov.lv

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 04.06.2018 14:00

Līgums noslēgts, izpildītājs: 01.07.2018. SIA "Geton Energy"

Lēmuma dokumenti: Lasīt Lasīt

Iepirkumi PIL 9.panta kārtībā

15.11.2018 Ceļu un ielu uzturēšana Krimuldas novadā ziemas sezonā, KND2018/7

Paziņojuma datums: 15.11.2018

Iepirkuma veids: Iepirkumi PIL 9.panta kārtībā

Dokumenti: Lasīt

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 30.11.2018 14:00

Līgums noslēgts, izpildītājs: 06.12.2018. SIA "LP Construction" 1.,2.,3.,4.,5. daļa, 06.12.2018. SIA "DGR serviss" 6. daļa

Lēmuma dokumenti: Lasīt Lasīt Lasīt

05.04.2018 Darbinieku veselības apdrošināšana, KND2018/3

Paziņojuma datums: 05.04.2018

Iepirkuma veids: Iepirkumi PIL 9.panta kārtībā

Dokumenti: Lasīt

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 16.04.2018 14:00

Līgums noslēgts, izpildītājs: 24.04.2018. AAS "Baltic Insurance Company"

Lēmuma dokumenti: Lasīt

11.06.2018 Krimuldas novada pašvaldības grants seguma ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība, KND2018/5/ELFLA

Paziņojuma datums: 11.06.2018

Iepirkuma veids: Iepirkumi PIL 9.panta kārtībā

Dokumenti: Lasīt Lasīt

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 22.06.2018 14:00

Līgums noslēgts, izpildītājs: 13.08.2018. SIA "Projekts EAE"

Lēmuma dokumenti: Lasīt Lasīt

11.07.2018 Krimuldas novada pašvaldības ceļu un ielu ar grants segumu uzturēšanas darbi, KND2018/6

Paziņojuma datums: 11.07.2018

Iepirkuma veids: Iepirkumi PIL 9.panta kārtībā

Dokumenti: Lasīt

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 23.07.2018 14:00

Līgums noslēgts, izpildītājs: 26.07.2018. SIA "DGR serviss"

Lēmuma dokumenti: Lasīt Lasīt

23.02.2018 Malkas (apaļkoksnes) piegāde Krimuldas novada iestādēm, KND2018/1

Paziņojuma datums: 23.02.2018

Iepirkuma veids: Iepirkumi PIL 9.panta kārtībā

Dokumenti: Lasīt

Iepirkums pārtraukts

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.03.2018 14:00

Līgums noslēgts, izpildītājs: Iepirkums pārtraukts

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs