1. Sākums
  2. Paziņojumi
  3. Informācija par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Informācija par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Krimuldas novada dome informē, ka 2019. gada 26. aprīļa sēdē tika pieņemts lēmums Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam Ernesta Sovera iela 1, Sunīšos, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kad. Nr. 8068 010 0190, zemes vienībai ar kad. apz. 8068 010 0183 (prot. Nr.4, 10.p.).

Detālplānojuma ierosinātājs ir Krimuldas novada pašvaldības dome.

Detālplānojuma izstrādes mērķi:

  • izdalīt nepieciešamo platību daudzdzīvokļu ēku uzturēšanai;
  • atsevišķās zemes vienībās izdalīt ielas;
  • detalizēt teritorijas atļauto izmantošanu un parametrus atbilstoši nepieciešamajām dzīvojamām, publiskajām funkcijām un dabas pamatnes teritorijai;
  • izstrādāt satiksmes infrastruktūras risinājumu teritorijas sasaistei ar piegulošajā teritorijām.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par detālplānojuma izstrādi līdz 2019. gada 14. jūnijam var iesniegt Krimuldas novada domē, Parka iela 1, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144 vai elektroniski parakstītus, sūtot uz e-pastu dome@krimulda.lv.

Detālplānojuma teritorija 5,8628 ha platībā

 

Informāciju sagatavoja:

Diāna Daktere

Krimuldas novada pašvaldības

Būvvaldes teritorijas plānotāja,

tālrunis: 25140631

diana.daktere@krimulda.lv

Citi jaunumi Pašvaldība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs