1. Sākums
  2. Lauksaimniecība
  3. Informācija pašvaldības zemes nomniekiem
Informācija pašvaldības zemes nomniekiem

Krimuldas novada dome aicina pašvaldības zemes nomniekus, kuriem izbeidzies zemes nomas līguma termiņš, vērsties pie zemes lietu speciālistes Anitas Viškeres (līdzi ņemot veco nomas līgumu), lai veiktu darbības zemes nomas līguma pagarināšanai vai izbeigšanai (tālrunis 25140634, e-pasts anita.viskere@krimulda.lv)

Citi jaunumi Pašvaldība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs