1. Sākums
  2. Projekti
  3. Lauku atbalsta dienesta aktualitātes
Lauku atbalsta dienesta aktualitātes

Lauku attīstības programmas

Zināmās šā gada provizoriskās Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumu kārtas. Informācija var tikt precizēta, tāpēc aicinām sekot izmaiņām LAD mājaslapā.

Tūrisma attīstības veicināšana

Šogad Lauku atbalsta dienests informē, ka no 2019.gada 4.februāra līdz 2019.gada 4.martam būs iespējams pieteikties atbalsta saņemšanai lauku tūrisma attīstības veicināšanai.

Pasākuma “Sadarbība” apakšpasākuma “Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai” mērķis ir veicināt sadarbību starp mazajiem ekonomikas dalībniekiem ar lauku tūrismu saistītu pakalpojumu un mārketinga darbību īstenošanā – lauku tūrisma pakalpojumu virzība un attīstīšana tirgū, mārketings un mārketinga kampaņas popularizēšanai lauku vidē un jaunu tirgu sasniedzamības paplašināšana.

Kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 613 084,82 eiro, atbalsta intensitāte 80% no attiecināmajām izmaksām un iesniegto projektu iesniegumu īstenošanas beigu termiņš ir 2023.gada 30.jūnijs.

ADSI maksājums

No 2019. gadā lauksaimnieki vairs nesaņems maksājumu apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi (ADSI). Zemkopības ministrija, uzsākot 2014. -2020. plānošanas perioda īstenošanu, šādu lēmumu pieņēma, konsultējoties ar lauksaimnieku organizācijām.

Ņemot vērā ierobežotās budžeta iespējas, tika nolemts, ka maksājumu par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, saņems par platībām, kas aptver lielāku Latvijas teritoriju (aptuveni 90% no platības), bet par īsāku periodu – līdz 2018.gadam. Ja maksājums tiktu saglabāts līdz 2020. gadam, tad tas tiktu ieviests daudz mazākā Latvijas teritorijas daļā.

 

*Informācija: http://www.lad.gov.lv

Citi jaunumi Attīstība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs