1. Sākums
  2. Objekti
  3. Dzimtsarakstu nodaļa
Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļa ir Krimuldas novada pašvaldības iestāde, kas nodrošina pašvaldībai nodoto autonomo un Latvijas Republikas likumdošanā paredzētā kārtībā deleģēto atsevišķo funkciju un uzdevumu izpildi civilstāvokļa aktu reģistrēšanā, kā arī citu Krimuldas novada deleģēto jautājumu risināšanu.

Dzimtsarakstu nodaļa veic šādus uzdevumus:

  • reģistrē laulību, paziņotos dzimšanas un miršanas faktus un pie Civillikuma 51.pantā norādīto konfesiju garīdzniekiem noslēgtās laulības;
  • izsniedz civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošus dokumentus;
  • kārto civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu aktualizēšanas un atjaunošanas lietas;
  • aktualizē un atjauno civilstāvokļa aktu reģistru ierakstus;
  • kārto vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas lietas;
  • saglabā dzimtsarakstu nodaļas arhīva fondu.

Reģistrēt laulību, dzimšanas un miršanas faktu var jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no personas deklarētās dzīvesvietas vai fakta notikuma vietas.

Dzimtsarakstu nodaļa jaunumi

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs