1. Sākums
  2. Objekti
  3. Krimuldas novada Bāriņtiesa
Krimuldas novada Bāriņtiesa

 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Olita Liekniņa

tālr. 67976857, mob.27737307

olita.lieknina@krimulda.lv   

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece

Ilze Pētersone

tālr. 64023083, mob. 27323805

ilze.petersone@krimulda.lv

Bāriņtiesas locekle 

Ija Kivlina

tālr. 67976857, mob. 20178638 

ija.kivlina@krimulda.lv

Bāriņtiesas locekle 

Inese Grinberga

Bāriņtiesas locekle 

Maruta Grīnberga

 

Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 79. panta pirmo daļu, bāriņtiesa par pakalpojumiem iekasē šādas valsts nodevas:

Par darījuma akta projekta sagatavošanu 11,38 euro
Par darījuma apliecināšanu 7,11 euro
Par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu 18,50 euro
Par testamenta pieņemšanu glabāšana 34,15 euro
Par pilnvaras sagatavošanu 4,27 euro
Par pilnvaras apliecināšanu 2.85 euro
Par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta
sastādīšanu un izsniegšanu (par katru lappusi)
1,42 euro (par katru lappusi)
Par noraksta vai izraksta sastādīšanu
(par katru lappusi)
1,42 euro (par katru lappusi)
Par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu
(par katru lappusi)
0,43 euro (par katru lappusi)
Par paziņojuma izsniegšanu 4,27 euro
Par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu 4,27 euro
Par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu 7,11 euro
Par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma 4,27 euro
Par mantojuma saraksta sastādīšanu 48,38 euro
Par cita veida dokumentu sastādīšanu 4,27 euro (par katru lappusi)

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs