1. Sākums
  2. Pārvalde
  3. Pašvaldība
  4. Domes sēdes
Domes sēdes

 

 

 

2018. gada 11. decembrī plkst. 10.30

Krimuldas  tautas namā  lielajā zālē sasaukta

KRIMULDAS NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE Nr. 12

DARBA KĀRTĪBA:

 

Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu Ernesta Sovera iela 1, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov., ar kadastra numuru 8068 010 0040, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8068 010 0183

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs

L.Kumskis

 

 

 

 

Izglītības, kultūras un sporta  komiteja: 11.decembrī plkst. 9.00

Sociālo jautājumu komiteja: 11. decembrī plkst. 11.00

Finanšu komiteja: 13.decembrī plkst. 9.00

Attīstības komiteja: 13. decembrī plkst. 15.00

Domes sēde: 20. decembrī plkst. 10.00

 

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs