1. Sākums
  2. Pārvalde
  3. Pašvaldība
  4. Komisijas un padomes
Komisijas un padomes

 

 

Komisijas nosaukums

Komisijas dalībnieki

Administratīvā komisija Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Krieviņš.

Rita Deiča, Edgars Gabranovs, Agita Kandavniece, Ija Kivlina, Jānis Krieviņš,  Laimonis Ozols.

Apbalvojumu izvērtēšanas komisija
Aivars Bunķis, Maija Kalniņa, Ināra Krasovska, Jānis Upītis, Līvija Ustupa, Aija Zvidriņa.
Iepirkumu komisija Komisijas priekšsēdētājs: Linards Kumskis.

Daiga Gailīte, Andris Harkevičs, Normunds Ignatovs, Linards Kumskis.

Izsoles komisija Komisijas priekšsēdētājs: Linards Kumskis.

Daiga Gailīte, Monika Munda, Linards Kumskis, Laimonis Ozols, Aija Zvidriņa.

Lauksaimniecības zemju darījumu  uzraudzības komisija Komisijas priekšsēdētāja: Rita Deiča.

Rita Deiča,  Agita Kandavniece, Agrita Meistere, Māra Steķe, Anita Viškere.

Mājokļu komisija Komisijas priekšsēdētāja:  Anita Viškere.

Vietniece, atbildīgā sekretāre: Kristīne Briška.

Arta Bebre,  Kristīne Briška, Andris Harkevičs, Ilze Pētersone, Anita Viškere.

Medību koordinācijas komisija Krimuldas novada pārstāvis: Ingus Kauliņš.

Lauku atbalsta dienesta pārstāvis: LRLP Kontroles un uzraudzības dienesta vecākais inspektors Ainārs Naglis.

Valsts meža dienesta pārstāvis: Rīgas reģionālās virsmežniecības Inčukalna nodaļas vecākais mežzinis Normunds Gerbis.

Katras mednieku apvienības pilnvarotais pārstāvis.

Mežu jautājumu komisija Komisijas priekšsēdētājs: Gatis Megris.

Normunds Ignatovs, Vilnis Krišjānis, Laimonis Ozols, Gatis Megris, Anita Viškere.

Koku novērtēšanas komisija Diāna Daktere, Laimonis Ozols, Anita Viškere.

 

 

Padomes

Padomes locekļi

Jaunatnes lietu konsultatīvā padome  Santa Irbe, Fēlikss Rencis,  Santa Kaire,   Linards Kumskis, Kristīne Liepiņa, Ilze Ulme, Silvestrs Sebris, Gunārs Vilde, Anna Zvejniece.
Sporta attīstības padome Madara Ansone, Kārlis Ozols – Ozoliņš, Līga Ozoliņa, Jānis Upītis, Haralds Salmiņš, Ziedonis Skrivļa, Zane Berdinska, Santa Kaire, Artūrs Caucis

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs