1. Sākums
  2. Pārvalde
  3. Normatīvie akti
  4. Saistošie noteikumi
Saistošie noteikumi

Par pašvaldību

Par Krimuldas novada pašvaldības budžetu 2019. gadam

14. 20.12.2018. Saistošie noteikumi Krimuldas novada Krimuldas pagastā "Par Krimuldas novada pašvaldības budžetu 2019. gadam" Lasīt
Pielikums Nr. 1 Lasīt
Pielikums Nr. 2 Lasīt
Pielikums Nr. 3 Lasīt
Pielikums Nr. 4 Lasīt
Pielikums Nr. 5 Lasīt
20.12.2018. PASKAIDROJUMA RAKSTS Par Krimuldas novada pašvaldības budžetu 2019. gadam Lasīt

Par Krimuldas novada pašvaldības budžetu 2018. gadam

13. 20.12.2018. Grozījumi Krimuldas novada 29.12.2017. Saistošajos noteikumos Nr.16 „Par Krimuldas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”. Lasīt
Pielikums Nr. 1 Lasīt
Pielikums Nr. 2 Lasīt
Pielikums Nr. 3 Lasīt
Pielikums Nr. 4 Lasīt

Par Krimuldas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas kārtību

16. 27.11.2015 Par Krimuldas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas kārtību Lasīt
27.11.2015 PASKAIDROJUMA RAKSTS Krimuldas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 16 " Par Krimuldas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas kārtību" Lasīt

Krimuldas novada iedzīvotāju identifikācijas kartes lietošanas noteikumi

15. 28.04.2014 Krimuldas novada domes saistošie noteikumi Nr. 15 „Krimuldas novada iedzīvotāju identifikācijas kartes lietošanas noteikumi” Lasīt
28.04.2014 Saistošo noteikumu Nr.15 „ Par Krimuldas novada iedzīvotāju privilēģijas kartes lietošanas noteikumiem” paskaidrojuma raksts Lasīt

Krimuldas novada pašvaldības nolikums

8. 26.07.2013 KONSOLIDĒTĀ VERSIJA Krimuldas novada pašvaldības nolikums. Lasīt
8. 26.07.2013 Krimuldas novada pašvaldības nolikums Lasīt
26.07.2013 PASKAIDROJUMA RAKSTS Krimuldas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Krimuldas novada pašvaldības nolikums” Lasīt
10. 27.09.2013 Krimuldas novada domes saistošie noteikumi Nr.10 „Grozījumi Krimuldas novada domes 2013.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.8 „Krimuldas novada pašvaldības nolikums”” Lasīt
27.09.2013 PASKAIDROJUMA RAKSTS Krimuldas novada domes saistošajiem noteikumi Nr.10 „Grozījums Krimuldas novada domes 2013.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.8 „Krimuldas novada pašvaldības nolikums”” Lasīt
1. 23.01.2014 Krimuldas novada domes saistošie noteikumi Nr.1 „Grozījumi Krimuldas novada domes 2013.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.8 „Krimuldas novada pašvaldības nolikums”” Lasīt
23.01.2014 PASKAIDROJUMA RAKSTS Krimuldas novada domes saistošajiem noteikumi Nr.1 „Grozījums Krimuldas novada domes 2013.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.8 „Krimuldas novada pašvaldības nolikums”” Lasīt
5. 28.02.2014 Krimuldas novada domes saistošie noteikumi Nr. 5 „Grozījumi Krimuldas novada domes 2013.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.8 „Krimuldas novada pašvaldības nolikums”” Lasīt
28.02.2014 PASKAIDROJUMA RAKSTS Krimuldas novada domes saistošajiem noteikumi Nr.5 „Grozījums Krimuldas novada domes 2013.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.8 „Krimuldas novada pašvaldības nolikums”” Lasīt
7. 28.03.2014 Krimuldas novada domes saistošie noteikumi Nr.7 „Grozījumi Krimuldas novada domes 2013.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.8 „Krimuldas novada pašvaldības nolikums”” Lasīt
28.03.2014 PASKAIDROJUMA RAKSTS Krimuldas novada domes saistošajiem noteikumi Nr. 7 „Grozījums Krimuldas novada domes 2013.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.8 „Krimuldas novada pašvaldības nolikums”” Lasīt
33. 28.11.2014 Krimuldas novada domes saistošie noteikumi Nr. 33 „Grozījumi Krimuldas novada domes 2013.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.8 „Krimuldas novada pašvaldības nolikums”” Lasīt
28.11.2014 PASKAIDROJUMA RAKSTS Krimuldas novada domes saistošajiem noteikumi Nr. 33 „Grozījums Krimuldas novada domes 2013.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.8 „Krimuldas novada pašvaldības nolikums”” Lasīt
3. 29.04.2016 Krimuldas novada domes saistošie noteikumi Nr. 3 „Grozījumi Krimuldas novada domes 26.07.2013. saistošajos noteikumos Nr.8 „Krimuldas novada pašvaldības nolikums”” Lasīt
29.04.2016 PASKAIDROJUMA RAKSTS Krimuldas novada domes saistošajiem noteikumi Nr. 3 „Grozījumi Krimuldas novada domes 26.07.2013. saistošajos noteikumos Nr.8 „Krimuldas novada pašvaldības nolikums”” Lasīt
6. 26.08.2016 Krimuldas novada domes saistošie noteikumi Nr.6 „Grozījumi Krimuldas novada domes 2013.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.8 „Krimuldas novada pašvaldības nolikums”” Lasīt
26.08.2016 PASKAIDROJUMA RAKSTS Krimuldas novada domes saistošajiem noteikumi Nr.6 „Grozījums Krimuldas novada domes 2013.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.8 „Krimuldas novada pašvaldības nolikums”” Lasīt

Par Krimuldas novada zīmola “Teiksmainā Krimulda” izmantošanu

10. 31.07.2015 Krimuldas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 10 “Par Krimuldas novada zīmola “Teiksmainā Krimulda” izmantošanu” Lasīt
31.07.2015 PASKAIDROJUMA RAKSTS Krimuldas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 10„Par Krimuldas novada zīmola “Teiksmainā Krimulda” izmantošanu” Lasīt

Par izglītību

Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Krimuldas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmas

1 28.02.2019. Saistošie noteikumi par „Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Krimuldas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmas” Lasīt
PASKAIDROJUMA RAKSTS „Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Krimuldas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmas” Lasīt
Pielikums Nr.1 Lasīt
Pielikums Nr. 2 Lasīt
Pielikums Nr. 3 Lasīt
Pielikums Nr. 4 Lasīt
Pielikums Nr. 5 Lasīt
Pielikums Nr. 6 Lasīt

Par Krimuldas novada profesionālās ievirzes izglītības iestāžu līdzfinansējumu

18. 27.09.2013 Krimuldas novada domes saistošie noteikumi Nr. 18 Par Krimuldas novada profesionālās ievirzes izglītības iestāžu līdzfinansējumu Lasīt
27.09.2013 Saistošo noteikumu Nr.18 “Par Krimuldas novada profesionālās ievirzes izglītības iestāžu līdzfinansējumu” paskaidrojuma raksts Lasīt

Par sociālajiem jautājumiem

Par Krimuldas novada materiālās palīdzības pabalstiem

4. 26.02.2010 Konsolidētā versija Par Krimuldas novada materiālās palīdzības pabalstiem Lasīt
4. 26.02.2010 Par Krimuldas novada materiālās palīdzības pabalstiem Lasīt
15. 27.09.2013 Krimuldas novada domes saistošie noteikumi Nr. 15 „Grozījumi Krimuldas novada domes 2010.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Krimuldas novada materiālās palīdzības pabalstiem”” Lasīt
33. 20.12.2013 Grozījumi Krimuldas novada 26.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Krimuldas novada materiālās palīdzības pabalstiem” Lasīt
20.12.2013 Krimuldas novada pašvaldības 2013.gada 20.decembra saistošie noteikumi Nr. 33 ” Grozījums Krimuldas novada 26.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Krimuldas novada materiālās palīdzības pabalstiem”” paskaidrojuma raksts. Lasīt
26. 29.08.2014 Krimuldas novada domes saistošie noteikumi Nr.26 „Grozījumi Krimuldas novada domes 26.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Krimuldas novada materiālās palīdzības pabalstiem” Lasīt
29.08.2014 Krimuldas novada domes saistošo noteikumu Nr.26 „Grozījumi Krimuldas novada domes 26.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Krimuldas novada materiālās palīdzības pabalstiem”” paskaidrojuma raksts Lasīt
32. 31.10.2014 Grozījums Krimuldas novada 26.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Krimuldas novada materiālās palīdzības pabalstiem” Lasīt
31.10.2014 Krimuldas novada domes saistošo noteikumu Nr. 32 „Grozījums Krimuldas novada 26.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Krimuldas novada materiālās palīdzības pabalstiem”” paskaidrojuma raksts Lasīt
3. 27.03.2015 Grozījumi Krimuldas novada 26.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Krimuldas novada materiālās palīdzības pabalstiem” Lasīt
27.03.2015 Krimuldas novada domes saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi Krimuldas novada 26.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Krimuldas novada materiālās palīdzības pabalstiem”” paskaidrojuma raksts Lasīt
7. 24.02.2017 Grozījumi Krimuldas novada 26.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Krimuldas novada materiālās palīdzības pabalstiem” Lasīt
24.02.2017 Krimuldas novada domes saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi Krimuldas novada 26.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Krimuldas novada materiālās palīdzības pabalstiem”” paskaidrojuma raksts Lasīt

Par neatliekamās palīdzības sniegšanu personām,kuru lietotā dzīvojamā telpa cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā

6. 25.05.2012 Konsolidētā versija Par neatliekamās palīdzības sniegšanu personām,kuru lietotā dzīvojamā telpa cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā Lasīt
6. 25.05.2012 Par neatliekamās palīdzības sniegšanu personām, kuru lietotā dzīvojamā telpa cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā Lasīt
25.05.2012 Krimuldas novada pašvaldības 2012.gada 25.maija saistošo noteikumu Nr.6 ”Par neatliekamās palīdzības sniegšanu personām, kuru lietotā dzīvojamā telpa cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā” paskaidrojuma raksts. Lasīt
12. 27.09.2013 Krimuldas novada domes saistošie noteikumi Nr. 12 „Grozījumi Krimuldas novada domes 2012.gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr.6 „Par neatliekamās palīdzības sniegšanu personām, kuru lietotā dzīvojamā telpa cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā”” Lasīt

Par pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanu Krimuldas novadā

6. 28.02.2014. KONSOLIDĒTĀ VERSIJA Krimuldas novada domes saistošie noteikumi Nr. 6 Par pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Krimuldas novadā Lasīt
6. 28.02.2014. Krimuldas novada domes saistošie noteikumi Nr. 6 Par pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Krimuldas novadā Lasīt
28.02.2014. PASKAIDROJUMA RAKSTS Krimuldas novada domes saistošie noteikumi Nr. 6 Par pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Krimuldas novadā Lasīt
30.04.2015. Grozījumi Krimuldas novada 28.02.2014. saistošajos noteikumos Nr.6 „Par pakalpojuma „Aprūpe mājās” nodrošināšanu Krimuldas novadā” Lasīt
30.04.2015. PASKAIDROJUMA RAKSTS Grozījumi Krimuldas novada 28.02.2014. saistošajos noteikumos Nr.6 „Par pakalpojuma „Aprūpe mājās” nodrošināšanu Krimuldas novadā” Lasīt

Par kārtību, kādā Krimuldas novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas

23. 25.07.2014 Konsolidētā versija Par kārtību, kādā Krimuldas novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas Lasīt
23. 25.07.2014 Par kārtību, kādā Krimuldas novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas Lasīt
25.07.2014 Krimuldas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.23 ” Par kārtību, kādā Krimuldas novadā tiek sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas” paskaidrojuma raksts Lasīt
29. 26.09.2014 Krimuldas novada domes saistošie noteikumi Nr.29 „Grozījumi Krimuldas novada domes 2014.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.23 “Par kārtību kādā Krimuldas novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamās personas , kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas” Lasīt
26.09.2014 PASKAIDROJUMA RAKSTS Krimuldas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 29 „ Grozījumi Krimuldas novada domes 2014.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.23 „ Par kārtību kādā Krimuldas novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamās personas , kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas” Lasīt

Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā

2. 30.01.2015 Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā Lasīt
2. 30.01.2015 Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā Lasīt
30.01.2015 Krimuldas novada domes 30.01.2015. saistošo noteikumu Nr.2 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā” paskaidrojuma raksts Lasīt
7. 29.05.2015 Grozījumi Krimuldas novada 30.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā” Lasīt
29.05.2015 “Grozījumi Krimuldas novada 30.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā” Lasīt
14. 25.09.2015 Grozījumi Krimuldas novada 30.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā” Lasīt
25.09.2015 Krimuldas novada domes saistošo noteikumu Nr.14 “ Grozījumi Krimuldas novada 30.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā”” paskaidrojuma raksts Lasīt
20. 29.12.2015 Grozījumi Krimuldas novada domes 30.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā” Lasīt
29.12.2015 Krimuldas novada domes saistošo noteikumu Nr. 20 Grozījumi Krimuldas novada domes 30.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā” paskaidrojuma raksts Lasīt
8. 24.04.2017 Grozījumi Krimuldas novada domes 30.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā” Lasīt
24.04.2017 Pielikums Grozījumi Krimuldas novada domes 30.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā” Lasīt
24.04.2017 Krimuldas novada domes saistošo noteikumu Nr.8 Grozījumi Krimuldas novada 30.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā” paskaidrojuma raksts Lasīt
13. 24.11.2017 Grozījumi Krimuldas novada domes 30.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā” Lasīt
24.11.2017 Krimuldas novada domes saistošo noteikumu Nr.13 Grozījumi Krimuldas novada 30.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā” paskaidrojuma raksts Lasīt

Par nekustamo īpašumu

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Krimuldas novadā

7. 27.07.2018. KONSOLIDĒTĀ VERSIJA "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Krimuldas novadā" Lasīt
7. 27.07.2018. Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Krimuldas novadā Lasīt
27.07.2018. PASKAIDROJUMA RAKSTS Krimuldas novada domes saistošajiem noteikumi Nr. 7 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Krimuldas novadā” Lasīt
9. 28.09.2018. Grozījums Krimuldas novada 27.07.2018. Saistošajos noteikumos Nr.7 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Krimuldas novadā” Lasīt
28.09.2018. PASKAIDROJUMA RAKSTS Krimuldas novada domes 2018. gada 27. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Krimuldas novadā” Lasīt

Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves Krimuldas novadā

23. 31.10.2013 KONSOLIDĒTĀ VERSIJA Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves Krimuldas novadā Lasīt
23. 31.10.2013 Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves Krimuldas novadā” Lasīt
31.10.2013 PASKAIDROJUMA RAKSTS Saistošie noteikumi Nr.23 „Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves Krimuldas novadā” Lasīt
26. 29.11.2013 Krimuldas novada domes saistošie noteikumi Nr.26 „Grozījumi Krimuldas novada domes 2010.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.23 „Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves Krimuldas novadā”” Lasīt
29.11.2013 PASKAIDROJUMA RAKSTS Saistošo noteikumu Nr. 26 „Grozījumi Krimuldas novada domes 2010.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.23 „Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves Krimuldas novadā”” Lasīt
11. 25.11.2016 „Grozījumi Krimuldas novada domes 31.10.2013. saistošajos noteikumos Nr.23 „Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves Krimuldas novadā”” Lasīt
25.11.2016 PASKAIDROJUMA RAKSTS Krimuldas novada Krimuldas pagastā Krimuldas novada domes saistošajiem noteikumi Nr.11 „Grozījums Krimuldas novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.23 „ Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves Krimuldas novadā”” Lasīt

Par atvieglojuma piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Krimuldas novadā

11. 26.10.2018. “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Krimuldas novadā” Lasīt
26.10.2018. Pielikums Krimuldas novada domes 26.10.2018. Saistošajiem noteikumiem Nr.11 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu Krimuldas novadā" Lasīt
26.10.2018. PASKAIDROJUMA RAKSTS Krimuldas novada domes saistošie noteikumi Nr.11 „ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Krimuldas novadā” Lasīt

Par Krimuldas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes vienību nomu

8. 30.06.2015. KONSOLIDĒTĀ VERSIJA Par Krimuldas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes vienību nomu Lasīt
8. 30.06.2015. Par Krimuldas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes vienību nomu Lasīt
30.06.2015. PASKAIDROJUMA RAKSTS Krimuldas novada domes 30.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 8 "Par Krimuldas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomu" Lasīt
5. 29.07.2016. Par grozījumiem Krimuldas novada domes 2015.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Krimuldas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes vienību nomu” Lasīt
29.07.2016. PASKAIDROJUMA RAKSTS Krimuldas novada domes 30.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 8 “Par grozījumiem 2015.gada 30.jūnija Krimuldas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 8 “Par Krimuldas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes vienību nomu”” Lasīt

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Krimuldas novadā 2016. gadā

13. 25.09.2015 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Krimuldas novadā 2016.gadā” Lasīt
25.09.2015 Paskaidrojuma raksts Krimuldas novada domes saistošajiem noteikumi Nr. 13 „ Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Krimuldas novadā 2016.gadā” Lasīt

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Krimuldas novadā 2017.gadā

8. 30.09.2016 Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Krimuldas novadā 2017. gadā Lasīt
30.09.2016 Paskaidrojuma raksts Krimuldas novada domes saistošajiem noteikumi Nr.8 „ Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Krimuldas novadā 2017.gadā” Lasīt

Par topogrāfiju un būvniecību

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Krimuldas novadā

11. 31.07.2015 KONSOLIDĒTĀ VERSIJA Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Krimuldas novadā Lasīt
11. 31.07.2015 Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Krimuldas novadā Lasīt
31.07.2015 PASKAIDROJUMA RAKSTS Krimuldas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 11 " Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Krimuldas novadā" Lasīt

Par teritorijas apsaimniekošanu

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu Krimuldas novadā

5. 30.04.2015. Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu Krimuldas novadā Lasīt
30.04.2015. PASKAIDROJUMA RAKSTS 30.04.2015. Krimuldas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 5 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu Krimuldas novadā” Lasīt

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi Krimuldas novadā

3. 29.06.2018. Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi Krimuldas novadā Lasīt

Par Krimuldas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu

31. 20.12.2013 Par Krimuldas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu Lasīt
20.12.2013 Paskaidrojuma raksts Krimuldas novada domes saistošie noteikumi Nr. 31 „Par Krimuldas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” Lasīt

Krimuldas novada teritorijā esošo kapu uzturēšanas un darbības noteikumi

14. 27.08.2010 Krimuldas novada teritorijā esošo kapu uzturēšanas un darbības noteikumi Lasīt

Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Krimuldas novadā

17. 23.12.2011 KONSOLIDĒTĀ VERSIJA "Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Krimuldas novadā" Lasīt
17. 23.12.2011 Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Krimuldas novadā Lasīt
23.12.2011 PASKAIDROJUMA RAKSTS 23.12.2011. Saistošo noteikumu Nr. 17 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Krimuldas novadā” Lasīt
3. 24.02.2012 Grozījumi Krimuldas novada 23.12.2011. saistošajos noteikumos Nr.17 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Krimuldas novadā” Lasīt
24.02.2012 PASKAIDROJUMA RAKSTS Krimuldas novada pašvaldības 2012.gada 24.februāra saistošie noteikumi Nr.3„Grozījumi Krimuldas novada 23.12.2011. saistošajos noteikumos Nr.17 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Krimuldas novadā” Lasīt
19. 29.12.2015 Par grozījumiem Krimuldas novada pašvaldības 23.12.2013. saistošajos noteikumos Nr. 17 ”Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Krimuldas novadā” Lasīt
29.12.2015 PASKAIDROJUMA RAKSTS Krimuldas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 19 “Par grozījumiem Krimuldas novada pašvaldības 2013.gada 23.decembra saistošos noteikumos Nr. 17 ” Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Krimuldas novadā” Lasīt
19. 26.02.2016 Precizētā redakcija Par grozījumiem Krimuldas novada pašvaldības 23.12.2015. saistošajos noteikumos Nr. 17 ”Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Krimuldas novadā” Lasīt
26.02.2016 PASKAIDROJUMA RAKSTS Krimuldas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 19 “Par grozījumiem Krimuldas novada pašvaldības 2013.gada 23.decembra saistošos noteikumos Nr. 17 ” Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Krimuldas novadā” Lasīt

Krimuldas novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, un to būvju lietošanas un aizsardzības noteikumi

12. 28.03.2014 Krimuldas novada domes saistošie noteikumi Nr.12 „Krimuldas novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, un to būvju lietošanas un aizsardzības noteikumi” Lasīt
28.03.2014 PASKAIDROJUMA RAKSTS Krimuldas novada domes saistošie noteikumi Nr.12 „Krimuldas novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, un to būvju lietošanas un aizsardzības noteikumi” Lasīt

Par ēku numerāciju, ielu un māju nosaukumu norāžu zīmju noformēšanas un izvietošanas kārtība Krimuldas novadā

12. 25.09.2015 Par ēku numerāciju, ielu un māju nosaukumu norāžu zīmju noformēšanas un izvietošanas kārtība Krimuldas novadā Lasīt
25.09.2015 Paskaidrojuma raksts Krimuldas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 12 „Ēku numerāciju, ielu un māju nosaukumu norāžu zīmju noformēšanas un izvietošanas kārtība Krimuldas novadā” Lasīt

Par mājdzīvnieku turēšanu

Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju Krimuldas novadā

2. 27.01.2017 Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju Krimuldas novadā Lasīt
27.01.2017 Paskaidrojuma raksts Krimuldas novada domes saistošajiem noteikumi Nr.2 „ Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju Krimuldas novadā” Lasīt

Pašvaldības nodeva par suņu un kaķu turēšanu Krimuldas novadā

10. 28.03.2014 Krimuldas novada domes saistošie noteikumi Nr. 10 „Pašvaldības nodeva par suņu un kaķu turēšanu Krimuldas novadā” Lasīt
28.03.2014. PASKAIDROJUMA RAKSTS Krimuldas novada domes 28.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 10 „Pašvaldības nodeva par suņu un kaķu turēšanu Krimuldas novadā” Lasīt

Par sabiedrisko kārtību

Par sabiedrisko kārtību Krimuldas novadā

8. 28.03.2014 Konsolidētā versija. Par sabiedrisko kārtību Krimuldas novadā Lasīt
8. 28.03.2014 Par sabiedrisko kārtību Krimuldas novadā Lasīt
28.03.2014 PASKAIDROJUMA RAKSTS Krimuldas novada domes 28.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par sabiedrisko kārtību Krimuldas novadā” Lasīt
22. 30.06.2014 Krimuldas novada domes saistošie noteikumi Nr.22 Grozījumi Krimuldas novada domes saistošajos noteikumos Nr.8 „Par sabiedrisko kārtību Krimuldas novadā” Lasīt
30.06.2014 Paskaidrojuma raksts „Grozījumi Krimuldas novada domes 28.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par sabiedrisko kārtību Krimuldas novadā”” Lasīt

Par licencēm, atļaujām un ielu tirdzniecību

Par ielu tirdzniecības nodevu, ielu tirdzniecības organizēšanas, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma atļaujas izsniegšanas un tirgus statusa piešķiršanas kārtību

19. 29.05.2014 KONSOLIDĒTĀ VERSIJA "Par ielu tirdzniecības nodevu, ielu tirdzniecības organizēšanas, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma atļaujas izsniegšanas un tirgus statusa piešķiršanas kārtību" Lasīt
19. 29.05.2014. Krimuldas novada domes saistošie noteikumi Nr. 19 “Par ielu tirdzniecības nodevu, ielu tirdzniecības organizēšanas, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma atļaujas izsniegšanas un tirgus statusa piešķiršanas kārtību” Lasīt
29.05.2014. 1. pielikums Krimuldas novada domes 29.05.2014. Saistošajiem noteikumiem Nr. 19 Ielu tirdzniecības organizators Lasīt
29.05,2014 2. pielikums Krimuldas novada domes 29.05.2014. Saistošajiem noteikumiem Nr. 19 Ielu tirdzniecības dalībnieks Lasīt
29,05.2014. 3. pielikums Krimuldas novada domes 29.05.2014. Saistošajiem noteikumiem Nr. 19 Ielu tirdzniecības dalībnieks Lasīt
29.05.2014. 4. pielikums Krimuldas novada domes 29.05.2014. Saistošajiem noteikumiem Nr. 19 Atļauja ielu tirdzniecībai Lasīt
29.05.2014. PASKAIDROJUMA RAKSTS Par Krimuldas novada domes saistošo noteikumu Nr. 19 „ Par ielu tirdzniecības nodevu, ielu tirdzniecības organizēšanas, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma atļaujas izsniegšanas un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Krimuldas novadā” Lasīt
27. 29.08.2014 Krimuldas novada domes saistošie noteikumi Nr.27 „Grozījumi Krimuldas novada domes 2014.gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr.19 „ Par ielu tirdzniecības nodevu, ielu tirdzniecības organizēšanas, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma atļaujas izsniegšanas un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Krimuldas novadā” Lasīt
29.08.2014 PASKAIDROJUMA RAKSTS Krimuldas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.27 „ Grozījumi Krimuldas novada domes 2014.gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr.19 „ Par ielu tirdzniecības nodevu, ielu tirdzniecības organizēšanas, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma atļaujas izsniegšanas un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Krimuldas novadā” Lasīt
30. 26.09.2014 Krimuldas novada domes saistošie noteikumi Nr.30 „Grozījumi Krimuldas novada pašvaldības 2014.gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr.19„ Par ielu tirdzniecības nodevu, ielu tirdzniecības organizēšanas, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma atļaujas izsniegšanas un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Krimuldas novadā” Lasīt
26.09.2014 PASKAIDROJUMA RAKSTS Krimuldas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 30 „ Grozījumi Krimuldas novada domes 2014.gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr.19 „ Par ielu tirdzniecības nodevu, ielu tirdzniecības organizēšanas, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma atļaujas izsniegšanas un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Krimuldas novadā” Lasīt
34. 28.11.2014 Krimuldas novada domes saistošie noteikumi Nr.34 „Grozījumi Krimuldas novada pašvaldības 2014.gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr.19„ Par ielu tirdzniecības nodevu, ielu tirdzniecības organizēšanas, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma atļaujas izsniegšanas un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Krimuldas novadā” Lasīt
28.11.2014 PASKAIDROJUMA RAKSTS Krimuldas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 34 „ Grozījumi Krimuldas novada domes 2014.gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr.19 „ Par ielu tirdzniecības nodevu, ielu tirdzniecības organizēšanas, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma atļaujas izsniegšanas un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Krimuldas novadā” Lasīt

Par koku ciršanu ārpus meža Krimuldas novadā

7. 26.08.2016 Par koku ciršanu ārpus meža Krimuldas novadā Lasīt
26.08.2016 Paskaidrojuma raksts Krimuldas novada domes saistošajiem noteikumi Nr. 7 „Par koku ciršanu ārpus meža Krimuldas novadā” Lasīt

Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai

4. 14.02.2014 Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Lasīt
14.02.2014 PASKAIDROJUMA RAKSTS Krimuldas novada domes saistošie noteikumi Nr. 4 „Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai” Lasīt

Par atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu mājās

Krimuldas novada pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

3. 29.04.2011. KONSOLIDĒTĀ VERSIJA Krimuldas novada Krimuldas pagastā Krimuldas novada pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Lasīt
3. 29.04.2011. Krimuldas novada pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Lasīt
29.04.2011. PASKAIDROJUMA RAKSTS 29.04.2011. Saistošo noteikumu N. 3 „ Krimuldas novada pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” Lasīt
8. 29.07.2011. Grozījumi 29.04.2011. saistošajos noteikumos Nr.3 „Krimuldas novada pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” Lasīt
29.07.2011. PASKAIDROJUMA RAKSTS 29.04.2011. Saistošajos noteikumos Nr.3 „Krimuldas novada pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” Lasīt

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs