1. Sākums
  2. Pārvalde
  3. Privāts: Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
  4. Administrācija
Administrācija

Krimuldas novada pašvaldības administrācija (turpmāk – Administrācija) ir Krimuldas novada pašvaldības Domes izveidota iestāde, kas pilda likumos noteiktās prasības, kā arī Domes deleģētās funkcijas un nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba tehnisko un organizatorisko apkalpošanu.

Adrese: Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144

Tālrunis: 67976868; 26515508

e-pasts: dome@krimulda.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pirmdiena: 8.30-12.00; 13.30-18.00

Ceturtdiena: 9.00-12.00; 13.30-18.00

Darba laiks:

Otrdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00

Trešdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00

Piektdiena: 8.30-12.00; 12.30-15.00

Kases darba laiks: 

Pirmdiena: 9.00-12.00; 13.00-17.30

Otrdiena: 9.00-12.00; 13.00-16.15

Trešdiena: 9.00-12.00; 13.00-16.15

Ceturtdiena: 9.00-12.00; 13.00-17.30

Piektdiena: 9.00-14.30

Lietvedības nodaļa

Lietvedības nodaļas vadītāja Laima Kestere

67978521: 27744015

laima.kestere@krimulda.lv

Lietvede Aīda Bērziņa

67976868; 26515508

aida.berzina@krimulda.lv 

 Lietvede – sekretāre Karlīna Šmite

67976868; 25549749

karlina.smite@krimulda.lv

Finanšu nodaļa

 Finanšu nodaļas vadītāja  Agrita Meistere

27744017

agrita.meistere@krimulda.lv 

Grāmatvede Anita Pūcīte

67976856

anita.pucite@krimulda.lv

 Galvenā grāmatvede Monika Munda

67976856

monika.munda@krimulda.lv

Grāmatvede Gunta Lipiņa

67976867

gunta.lipina@krimulda.lv 

 Algu grāmatvede Indra Apine

67976856; 27757141

indra.apine@krimulda.lv 

Nodokļu administratore Maija Indriča

67976861; 27737305

maija.indrica@krimulda.lv 

 Kasiere Agreda Stūre

67976860;

agreda.sture@krimulda.lv 

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Laikraksta “Krimuldas novada vēstis” redaktore

Inara Miškina

+371 27744033;

krimuldasvestis@krimulda.lv 

Sporta darba organizators Ziedonis Skrivļa +371 24338534; +371 26589854

ziedonis.skrivla@krimulda.lv

Juridiskā nodaļa

Juridiskās nodaļas vadītāja Rita Deiča

+371 27757143;

juristi@krimulda.lv

rita.deica@krimulda.lv

Juriste Daiga Gailīte

+371 25549746;

daiga.gailite@krimulda.lv

Jurista palīdze Agita Kandavniece

+371 25140591;

agita.kandavniece@krimulda.lv 

Attīstības nodaļa

Attīstības nodaļas vadītāja Inga Ķerzuma

+371 25549748;

inga.kerzuma@krimulda.lv

Komunikācijas projektu vadītāja Madara Liepiņa

+371 25140635;

madara.liepina@ krimulda.lv 

 Projektu vadītāja Linda Bernarde

+371 25549745; 

 linda.bernarde@krimulda.lv 

Lauksaimniecības konsultante Ināra Krasovska

+371 67976863; +371 27744016

inara.krasovska@krimulda.lv  

Sabiedriskās kārtības nodaļa

Vadītājs

+371 24338531

Lēdurgas Dendroparks

Vadītājs

+371 25549747;

info@ledurgasdendroparks.lv

Būvvalde

Vadītāja, galvenā arhitekte Māra Steķe

+371 67976859; +371 27737304;

mara.steke@krimulda.lv

buvvalde@krimulda.lv 

Būvinspektors Andris Lauskis

+371 67976859; +371 29410135

andris.lauskis@krimulda.lv 

Teritorijas plānotāja Diāna Daktere +371 25140631; +371 67976859

diana.daktere@krimulda.lv  

Zemes lietu speciāliste Anita Viškere

+371 67976859; +317 26454209

anita.viskere@krimulda.lv 

Lietvede-sekretāre -arhivāre Kristīne Briška

+371 67976859

kristine.briska@krimulda.lv

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs