1. Sākums
  2. Pārvalde
  3. Privāts: Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
  4. Dzimtsarakstu nodaļa
  5. Pie garīdznieka noslēgtas laulības reģistrācija
Pie garīdznieka noslēgtas laulības reģistrācija

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Par katru noslēgto laulību garīdznieks, kuram ir ev.-luterāņu, Romas katoļu, pareizticīgo, vecticībnieku, metodistu, baptistu, septītās dienas adventistu vai Mozus ticīgo (judaistu) konfesijas vadības atļauja laulāt, paziņo dzimtsarakstu nodaļai. Saņemot garīdznieka paziņojumu par noslēgto laulību, dzimtsarakstu nodaļa iekļauj attiecīgās ziņas vienotajā civilstāvokļa aktu reģistrā. Ja garīdznieka paziņojums ir neprecīzs vai kļūdains, ziņas vienotajā civilstāvokļa aktu reģistrā neiekļauj, bet garīdznieka paziņojumu nekavējoties nosūta atpakaļ izlabošanai vai papildināšanai.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Civillikums 1.daļa. Ģimenes tiesības

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums

Ministru kabineta 03.09.2013 noteikumi Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Bezmaksas pakalpojums.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

Klātiene – Krimuldas novada dzimtsarakstu nodaļā (pašvaldības administrācijas ēkā Lēdurgā) – baznīcas, kurā noslēgta laulība, pārstāvis iesniedz rakstisku baznīcas paziņojumu par noslēgto laulību.

Korespondence – Krimuldas novada dzimtsarakstu nodaļai, adrese: E. Melngaiļa ielā 2, Lēdurga, Lēdurgas pagasts, Krimuldas novads, LV-4012. Baznīca, kurā noslēgta laulība, atsūta rakstisku garīdznieka paziņojumu par noslēgto laulību.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Viena darba diena.

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs