1. Sākums
  2. Pārvalde
  3. Privāts: Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
  4. Sociālais dienests
  5. Sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem
Sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem

Pakalpojuma īss apraksts

Palīdzība un atbalsts  krīzes situācijā nonākušām ģimenēm  ar bērniem sociālo problēmu risināšanā,   risku izvērtēšana katram ģimenes loceklim no sociālā riska ģimenēm,  personu resursu  attīstīšana, atbalsta sistēmu iesaistīšana, atbalsts personu attīstības iespējām un pastāvīgu lēmumu pieņemšanā un īstenošanā, sociālās funkcionēšanas spēju veicināšana vai atjaunošana, sociālo prasmju mācīšana, sociālekonomisko resursu un sociālo pakalpojumu piesaistīšana, informācijas nodrošināšana par sociālajiem pakalpojumiem, bērnu emocionālās audzināšanas programmu vadīšana vecākiem.

Atbildīgā iestāde

Krimuldas novada Sociālais dienests.

Pakalpojuma saņēmēji

Krimuldas novada iedzīvotāji.

Pakalpojuma saņemšanas kārtība t.sk. iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti

  • Mutisks vai rakstisks iesniegums sociālajam darbiniekam pēc dzīvesvietas;
  • Piedalīšanās sociālās rehabilitācijas plāna sastādīšanā un izpildē;
  • Aktīva iesaistīšanās savas problēmas risināšanā, veicot līdzdarbības pienākumus.

Pakalpojumu regulējošie normatīvie akti

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, 03.06.2003. Ministru kabineta noteikumi Nr. 338 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”, Krimuldas novada domes saistošie 30.01.2015. noteikumi Nr. 2 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā”.

Maksa par pakalpojumu

Nav.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Individuāli.

Speciālās veidlapas

Nav.

Kontaktpersona un kontaktinformācija

Krimuldas novada Sociālais dienests

Inese Ince-Gavare

Raganā  – Saules iela 1c, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144, Raganā tālr. +371 67976870, +371 22017901

Inciemā – A. Eglīša ielā 5, Krimuldas pag., Krimuldas nov., tālr. 22017901

Arta Bebre

Lēdurgā – E. Melngaiļa iela 2, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., tālr. +371 64023084, +371 28665039

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs