1. Sākums
  2. Paziņojumi
  3. Paziņojums par detālplānojuma nekustamiem īpašumiem “Inciemi” un “Estrāde un bērnu dārzs Inciemā” apstiprināšanu galīgā redakcijā
Paziņojums par detālplānojuma nekustamiem īpašumiem “Inciemi” un “Estrāde un bērnu dārzs Inciemā” apstiprināšanu galīgā redakcijā

Krimuldas novada dome 2018. gada 29. jūnija sēdē ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr. 6, 2. p.) Par detālplānojuma projekta nekustamajiem īpašumiem “Inciemi” (kadastra Nr.8068 005 0066) un “Estrāde un bērnudārzs Inciemā”, (kadastra Nr. 8068 005 0260) Inciemā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, apstiprināšanu.

Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Krimuldas novada pašvaldības mājas lapas sadaļā “Detālplānojumi“, Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” un Krimuldas novada būvvaldē, Saules ielā 1A, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Citi jaunumi Paziņojumi

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs