1. Sākums
 2. Sabiedrības līdzdalība
 3. Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzēta sašķidrinātās dabasgāzes termināļa izbūve Rīgas jūras līcī, Skultes ostas akvatorijas ziemeļrietumos, 2,5 km attālumā no krasta. Sašķidrinātās dabasgāzes terminālī plānots pieņemt piegādes kuģus ar ietilpību no 40 000 m3 līdz 174 000 m3.

Gāzes pārvadīšanai plānots izbūvēt pazemes gāzes cauruļvadu ar kopējo trases garumu ~ 39,5 km no Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes krātuvei. Aptuvenais garums zemūdens cauruļvadam līdz krasta zonai – 5,5 km, zem kāpu zonas – 0,5 km un sauszemes pazemes cauruļvada garums ~ 33,5 km. Projektējamā gāzes vada diametrs  – DN 700 mm, darba spiediens gāzes vadā – 55 bar.

Izejas mezglam no jūras caur kāpu zonu līdz trasei „VIA Baltica” piedāvāti 3 trases alternatīvi risinājumi, kuri izvietoti starp apbūvētajām teritorijām „Ārņi” un „Lauči”.  Limbažu, Sējas un Krimuldas novados piedāvāti divi trases varianti ar trīs apakšvariantiem (1.variants ar 1a apakšvariantu un 2.variants ar 2a un 2b apakšvariantu). Projekta pārrobežu ietekme nav paredzama.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norises laiks un vieta:

 • 2019. gada 29.jūnijā plkst. 11.00 Krimuldas Tautas nama zālē,

Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2144

 • 2019. gada 29.jūnijā plkst. 15.00 Saulkrastu Jauniešu mājā,

Raiņa ielā 7, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV- 2160

 • 2019. gada 6.jūlijā plkst. 11.00 Limbažu novada domes zālē,

Rīgas ielā 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001

 • 2019. gada 6.jūlijā plkst. 15.00 Sējas  novada domes zālē,

„Jēņi”, p/n Murjāņi, Sējas novads, LV-2142

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

 • AS “Skulte LNG Terminal” tīmekļa vietne skultelng.lv
 • Limbažu novada dome (darba laikā),Rīgas ielā 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001 vai tīmekļa vietnē www.limbazi.lv
 • Krimuldas novada dome (darba laikā), Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2144 vai tīmekļa vietnē www.krimulda.lv
 • Sējas novada dome (darba laikā), “Jēņi”, p/n Murjāņi, Sējas novads, LV-2142 vai tīmekļa vietnē www.seja.lv
 • Saulkrastu novada dome (darba laikā), Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV- 2160 vai tīmekļa vietnē www.saulkrasti.lv

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2019. gada 15. jūlijam Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālrunis:67321173, fakss:67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv , tīmekļa vietne: www.vpvb.gov.lv)

Citi jaunumi Pašvaldība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs