1. Sākums
  2. Sabiedrības līdzdalība
  3. Tikšanās par Sunīšu detālplānojuma izstrādes idejām
Tikšanās par Sunīšu detālplānojuma izstrādes idejām

30. maijā ēdnīcas “Krimulda” telpās norisinājās tikšanās ar iedzīvotājiem par Sunīšu ciema detālplānojuma izstrādes idejām. Ar Sunīšu ciema iedzīvotājiem tikās Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards Kumskis, izpilddirektors Laimonis Ozols, izpilddirektora vietnieks Vilnis Krišjānis, būvvaldes vadītāja Māra Steķe, teritorijas plānotāja Diāna Daktere un detālplānojuma tehniskā izstrādātāja SIA “Metrum” projektu vadītāja Maruta Blūma. Sabiedriskās apspriešanas organizētāji bija patīkami pārsteigti par iedzīvotāju ieinteresētību un aktivitāti, bija ieradušies vairāk kā 30 iedzīvotāji.

Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards Kumskis atklāja iedzīvotāju sanāksmi, pastāstot par Sunīšu ciemata iegādes procesu un plānotajiem darbiem tā attīstībā: 

“Savulaik Sunīšu ciematā zeme piederēja vairākiem īpašniekiem, kas nav pieņemami pēc labas pārvaldības principiem – zemei zem daudzdzīvokļu ēkām jāpieder dzīvokļu īpašniekiem, savukārt, koplietošanas ceļiem, ielām, bērnu rotaļlaukumiem, sporta laukumiem, publiskām ēkām būtu jāatrodas uz pašvaldībai piederošām zemēm. 2018. gada 11. decembrī dome vienbalsīgi pieņēma lēmumu par uzmērītās Sunīšu zemes pirmpirkuma tiesību izmantošanu – kopš tā brīža Krimuldas novada pašvaldība ir kļuvusi par daļas Sunīšu zemes īpašnieku. Tas mērķis, uz kuru tiecamies šogad, līdzīgi kā iepriekš Inciemā, izstrādāt detālplānojumu īpašuma 6 hektāriem. Ierosināmie jautājumi tālākai diskusijai: jautājums par bijušās katlu mājas ēkas izmantošanu, kur varētu izveidot iedzīvotāju kopā sanākšanas telpas, paredzot vietu arī aušanai. Jārisina jautājums par cūku kompleksa radīto smaku traucējumu gaisa kvalitātei. Karoga masta uzstādīšanai. Jāturpina ielu apgaismojuma tīkla paplašināšana, kā arī iedzīvotāju vēlmes īstenošana par papildus soliņu uzstādīšanu. Visa novada teritorijā, arī Sunīšos, jāsaved kārtībā graustu jautājums – jāsakārto īpašumtiesības, kas nav vienkāršs process, taču ir iespējams. Jādomā par ciemata tālāko attīstību, iesaistoties arī tūrisma jomā. Šajā sakarā sadarbība varētu izveidoties gan ar “Latvijas finiera” kokaudzētavu “Zābaki”, gan ar Imanta Ziedoņa muzeju Murjāņu pusē. Jāsakārto dīķa jautājums,- tas ir kopjams, lai būtu estētisks. Jārisina problēmas ar automašīnu novietošanu, izvēli par rotaļlaukumu un sporta laukuma izvietošanu. Gājēju celiņu tīkla sakārtošana. Plānots izveidot pazemes konteinerus, kas ļautu radīt sakoptāku vidi un iedzīvotājiem radītu labākas atkritumu šķirošanas iespējas. Jāsakārto ielu nosaukumi, lai operatīvajam transportam būtu vieglāk orientēties. Plānota kanalizācijas un notekūdeņu sistēmas sakārtošana. Nākamais darbs būs zemes zem daudzdzīvokļu ēkām nodošana bezatlīdzības lietošanā dzīvokļu īpašniekiem. Zeme nebūs no Krimuldas novada pašvaldības jāizpērk, tikai katram būs jāsedz izdevumi par zemesgrāmatas izveidošanu, kas varētu maksāt ap 100 eiro. Paralēli šiem darbiem daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji aicināti veidot māju biedrības racionālai ēku apsaimniekošanai, kas ir efektīvākā pārvaldīšanas forma kopīpašumam. Vēlos akcentēt, ka mūsu pašvaldība sniedz vienu no lielākajiem atbalstiem Latvijā biedrību dibināšanas sakarā. Aicinu to novērtēt un iesaistīties tā pielietošanā.”

Lai produktīvi turpinātu detālplānojuma izstrādes gaitu, SIA “Metrum” pārstāve, projektu vadītāja Maruta Blūma informēja iedzīvotājus par iespēju šajā apspriedē paust viedokli, par vēlmēm Sunīšu ciemata attīstībā. Protams, saprotot, ka viena lieta ir to, ko gribam, otra lieta ir normatīvais regulējums, kas to ļauj vai reizēm liedz. Lai apzinātu iedzīvotāju idejas, visi klātesošie tika aicināti iesaistīties trijās darba grupās, kuras kopīgi pieraksta savas ieceres ciemata plānā.

Apspriedes apmeklētāji ar entuziasmu ļāvās ideju, prātu vētrai, iezīmējot un ierakstot plānā savas vēlmes ciemata attīstībai. SIA “Metrum” pārstāve apliecināja, ka iespēju robežās tās tiks iestrādātas Sunīšu ciema topošajā detālplānojumā, kas tiks atrādīts nākamajā tikšanās reizē ar iedzīvotājiem.

Pasākuma otrajā daļā klātesošie pārrunāja ciema aktualitātes ar novada vadību. Paldies Sunīšu iedzīvotājiem par atsaucību un sniegtajiem ierosinājumiem detālplānojuma izstrādei.

Informāciju sagatavoja:

Ināra Miškina

 

 

  

Citi jaunumi Pašvaldība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs