1. Sākums
 2. Izglītība
 3. Aicina izvirzīt pretendentus Siguldas novada Gada balvai izglītībā
Aicina izvirzīt pretendentus Siguldas novada Gada balvai izglītībā

Lai godinātu un motivētu Siguldas novada pedagogus, izglītības nozares darbiniekus un organizācijas, kā arī lai veicinātu izglītības kvalitāti, jau piekto gadu tiks pasniegtas Siguldas novada Gada balvas izglītībā. Šogad pasākums būs īpašs, jo pirmo reizi notiks paplašinātajā novadā, piedaloties arī Mālpils, Krimuldas un Inčukalna iedzīvotājiem. Pretendentus Gada balvai izglītībā par sasniegumiem 2020./2021. mācību gadā iespējams pieteikt līdz 27. septembrim, aizpildot aptaujas anketu, kura pieejama Siguldas novada izglītības iestādēs, Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās, kā arī elektroniski šeit.

Siguldas novada Gada balva izglītībā tiks pasniegta vairākās konkursa nominācijās:

 1. “Par mūža ieguldījumu izglītībā” – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu izglītības attīstībā.
 2. “Gada balva par izcilību” – par augstiem pedagoģiskā darba rezultātiem, skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos; par mūsdienīgu izglītības darba organizāciju.
 3. “Gada balva par darbu ar skolēniem pamatskolas pirmajā posmā (no 1. līdz 6. klasei)” – par teicamu, mērķtiecīgu, profesionālu darbu, īpašiem sasniegumiem un ieguldījumu skolēnu izaugsmes un attīstības veicināšanā.
 4. “Gada balva darbā ar skolēniem pamatskolas otrajā posmā un vidusskolā (no 7. līdz 12. klasei)” – par teicamu, mērķtiecīgu, profesionālu darbu, īpašiem sasniegumiem un ieguldījumu skolēnu izaugsmes un attīstības veicināšanā;
 5. “Gada balva pirmsskolas izglītībā” – par teicamu, mērķtiecīgu un profesionālu darbu un īpašiem sasniegumiem pirmsskolas izglītībā.
 6. “Gada balva atbalstam bērnu uzraudzībai un izglītošanai” – par teicamu, mērķtiecīgu un profesionālu darbu bērnu uzraudzības un izglītošanas nodrošināšanā.
 7. “Gada balva profesionālās ievirzes, interešu un neformālajā izglītībā” – par īpašiem sasniegumiem profesionālās ievirzes, interešu un neformālās izglītības īstenošanā; par ieguldījumu Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa nodrošināšanā, popularizēšanā un tradīciju tālāknodošanā; par aktīvu un mērķtiecīgu darbu ar novada jauniešiem.
 8. “Gada balva mūžizglītībā” – par nozīmīgu ieguldījumu pieaugušo izglītības un/vai mūžizglītības nodrošināšanā.
 9. “Gada veiksmīgākā debija” – par veiksmīgu debiju izglītības nozarē.
 10. “Gada balva izglītības procesa atbalstam” – par profesionālu, mērķtiecīgu darbu un atbalstu izglītojamo attīstībai; izglītojamajiem draudzīgas vides radīšanu un uzturēšanu.
 11. “Izglītības mecenāts” – par materiālu atbalstu Siguldas novada izglītības nozarei.
 12. “Gada inovācija izglītībā” – par spilgtu, inovatīvu devumu kādā no izglītības nozarēm.
 13. “Gada nozīmīgākais Siguldas novada izglītības nozares popularizētājs” – par veiksmīgu metodiskā darba un pedagoģiskās darbības pieredzes popularizēšanu; izglītības nozares mērķtiecīgu atpazīstamības veicināšanu un popularizēšanu medijos; par īpašiem sasniegumiem kādā no izglītības jomām valsts vai starptautiskā mērogā, popularizējot Siguldas novadu ārpus tā robežām.
 14. Žūrijas speciālā balva – par nozīmīgu ieguldījumu vai atbalstu izglītības nozares attīstībai Siguldas novadā.

Siguldas novada Gada balvas izglītībā laureātu godināšana tiks plānota, pamatojoties uz epidemioloģisko situāciju. Aicinām sekot līdzi informācijai!

Apbalvojumu par jauniem nopelniem un sasniegumiem saskaņā ar Siguldas novda pašvaldībaas apbalvojumu nolikumu var piešķirt vairākkārt, bet ne biežāk kā vienu reizi trijos gados. Apkopojums par balvu saņēmējiem iepriekšējos gados pieejams šeit.

Citi jaunumi Sabiedrība

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs