1. Sākums
  2. Sabiedrības līdzdalība
  3. Aicina pieteikt Siguldas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātus
Aicina pieteikt Siguldas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātus

Saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu un Siguldas novada pašvaldības domes 12. jūlija lēmumu „Par Siguldas novada vēlēšanu komisijas locekļu skaitu un locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu”​ Siguldas novada pašvaldības dome līdz 30. jūlijam izsludina pieteikšanos uz septiņām Siguldas novada vēlēšanu komisijas locekļu vietām.

Pieteikumi iesniedzami:

  • elektroniski (parakstīti ar elektronisko parakstu), nosūtot uz e-pastu: pasts@sigulda.lv;
  • nosūtot pa pastu Siguldas novada pašvaldības administrācijai Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150;
  • klātienē nogādājot kādā no pašvaldības klientu apkalpošanas vietām;

Par Vēlēšanu komisijas locekli var pieteikt tikai Latvijas pilsoņus, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus Siguldas novada vēlēšanu komisijā ir reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām, kā arī katram Siguldas novada pašvaldības domes deputātam vai ne mazāk kā 10 balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem. Pieteikto kandidātu skaits no viena pieteicēja nedrīkst būt lielāks par septiņiem locekļu kandidātiem.

Vēlēšanu komisijas locekļi nedrīkst būt Saeimas, Eiropas Parlamenta vai attiecīgās pašvaldības deputāti. Vēlēšanu komisijas locekļi nedrīkst būt deputātu kandidāti. Tāpat vienu un to pašu pārstāvi nevar pieteikt darbam vienlaicīgi vairākās vēlēšanu komisijās.

Piesakot Siguldas novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidātus, pieteikumā jānorāda vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un profesija (nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk. Pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma prasībām. Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi. Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

Pieteikuma veidlapa pieejama šeit.

Vēlēšanu komisiju izveidošanu un darbību nosaka Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums. Vēlēšanu komisiju pienākumi noteikti arī Saeimas vēlēšanu likumāEiropas Parlamenta vēlēšanu likumāPašvaldības domes vēlēšanu likumā, likumā „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”. Vēlēšanu komisijām ir saistošas Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumi un rīkojumi.

Šobrīd jaunizveidotajā Siguldas novadā darbojas Siguldas novada vēlēšanu komisija, Krimuldas novada vēlēšanu komisija, Inčukalna novada Vēlēšanu komisija, Mālpils novada vēlēšanu komisija un Siguldas novada pašvaldības vēlēšanu komisija, kas izveidota tikai 2021.gada pašvaldību vēlēšanu nodrošināšanai. Visu minēto komisiju pilnvaras izbeigsies ar dienu, kad jaunievēlētā Siguldas novada pašvaldības dome apstiprinās jaunu Siguldas novada vēlēšanu komisiju.

 

Citi jaunumi Pašvaldība

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs