1. Sākums
  2. Sabiedrības līdzdalība
  3. Aicina pieteikt vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un locekļa kandidātus
Aicina pieteikt vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un locekļa kandidātus

Tuvojoties pašvaldību vēlēšanām 5. jūnijā, Siguldas novadā apvienojamās pašvaldības (Sigulda, Inčukalns, Krimulda un Mālpils) aicina pieteikt Siguldas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un viena locekļa kandidātus vēlēšanu sagatavošanai un organizēšanai. Pieteikumi jāiesniedz no 26. februāra līdz 15. martam pasta kastītē pie Siguldas novada pašvaldības administrācijas ēkas ieejas durvīm Pils ielā 16, Siguldā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi pasts@sigulda.lv (dokumentam jābūt parakstītam ar elektronisko parakstu un jāsatur laika zīmogs).

Pieteikumā jānorāda kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un profesija (nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk. Pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar likuma prasībām. Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi. Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

Par vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju, vēlēšanu komisijas locekli var pieteikt tikai Latvijas pilsoņus, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus Siguldas novada pašvaldības vēlēšanu komisijā ir reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām, kā arī katram no Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību (Sigulda, Inčukalns, Krimulda, Mālpils) domes deputātiem vai ne mazāk kā 10 balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem. Pieteikto kandidātu skaits no viena pieteicēja nedrīkst būt lielāks par attiecīgajā vēlēšanu komisijā ievēlējamo locekļu skaitu (viens priekšsēdētājs, viens loceklis).

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs vai loceklis nevar būt Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts.

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas norādēm Siguldas novada pašvaldības vēlēšanu komisijā drīkst pieteikt par kandidātiem esošo pašvaldību (Siguldas, Inčukalna, Krimuldas, Mālpils) vēlēšanu komisiju locekļus.

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju priekšsēdētāji, sekretāri un komisiju locekļi nav uzskatāmi par valsts amatpersonām likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē.

Pieteikumu veidlapa pieejama šeit.

Pieteikšanās Siguldas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un viena locekļa kandidātiem notiek saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumuPašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju  likumu un Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulces 2021. gada 25. februāra lēmumu.

 

Informāciju sagatavoja:
Siguldas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja
Tatjana Krūmiņa

Citi jaunumi Pašvaldība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs