1. Sākums
  2. Amatierkolektīvi
  3. Vīru koris “Vecie draugi”
Vīru koris “Vecie draugi”

Vīru koris „ Vecie draugi” dibināts 1991. gadā. Līdz 2009. gadam drosmīgi un ar radošu enerģiju vīrus vadīja diriģente Ieva Putniņa, piepalīdzot Aivaram Bunķim. Korim ir labi draugi Somijā Ivalo pilsētā, Dānijā. 2005. gada jūnijā kolektīvs piedalījās internacionālā koru festivālā Olomoucā, ieguva Diplomu un bronzas medaļu. Ļoti aktīvi tiek atbalstīti koru pasākumi Latvijā. Esam piedalījušies Dikļu dziesmu svētkos, Latgales dziesmu svētkos, kā arī Inčukalna novada rīkotajās dziesmu dienās.  Koristi ar lepnumu nesuši sava kora un novada karogus cauri Rīgai, krāšņajos Dziesmu svētku gājienos.

2018./ 2019. gada sezonā koris piedzīvo pārmaiņas – par kora diriģentu kļūst Aivars Tomiņš,  par kormeistaru Gatis Langenfelds.

Vīri labprāt uzņem ciemiņus savās mājās, kā arī dodas draudzības koncertbraucienos. 2018. gadā, ar pašvaldības atbalstu,  tika dota iespēja paviesoties Austrijā Bad Gašteinas ielejā. Dziesmas vīrus vieno, stiprina, dod jaunu enerģiju ikdienas darbiem.

Ja arī Tev ir skanīga balss un vēlme dziedāt, nāc, piebiedrojies un stiprini vīru koru kustību novadā un Latvijā! Esi viens no mums!

Diriģents Aivars Tomiņš

tālr. +371 29439420,

e-pasta adrese: atomins69@gmail.com

Kormeistars Gatis Langenfelds

Mēģinājumi:

Pirmdienās un trešdienās no plkst. 19.00 līdz 21.00

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs