1. Sākums
  2. Paziņojumi
  3. Apstiprināts Krimuldas novada pašvaldības budžets 2021. gadam
Apstiprināts Krimuldas novada pašvaldības budžets 2021. gadam

2021. gada 29. janvārī Krimuldas novada domes sēdē apstiprināts pašvaldības budžets 2021. gadam – izdevumi plānoti 8 646 747 EUR apmērā, savukārt ieņēmumi plānoti 7 381 162 EUR apmērā, līdzekļu atlikums uz 2021. gada 1. janvāri ir 996 475 EUR.

Pašvaldības budžets ir viens no svarīgākajiem instrumentiem autonomo funkciju nodrošināšanai, ko paredz likums “Par pašvaldībām”. Ar budžeta palīdzību un pieņemto lēmumu atbilstību tiek realizēta novada ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšana un veidota teritorijas ilgtermiņa attīstība.

 

2021. gada budžetā kā tradicionāla prioritāte ir izglītība, sociālā joma un publiskā infrastruktūra – turpinās pašvaldības izglītības iestāžu darbs un attīstība, Covid-19 vīrusa izplatības laikā būtiska loma ir sociālajam atbalstam iedzīvotājiem, kā arī turpinās publiskās infrastruktūras attīstība – pašvaldības ceļu atjaunošana un Krimuldas vidusskolas stadiona rekonstrukcija ir resursietilpīgākie 2021. gada infrastruktūras objekti.

Plānota vairāku Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētu projektu īstenošana, piemēram, rakstniekam Anšlavam Eglītim veltītas ekspozīcijas izveide Inciemā, disku golfa trases ierīkošana Lēdurgas dendroparkā u.c.

Liekākais īpatsvars pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūrā ir ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (42%) un valsts budžeta transfertiem (38%).

Pašvaldības izdevumi tiek piedāvāti budžeta projektā un apspriesti domes komiteju sēdēs un pēc Finanšu komitejas atzinuma tiek nodoti apspriešanai un apstiprināšanai domes sēdē.

Līdzekļi tiek plānoti pašvaldības funkciju izpildes un pašinicēto pasākumu nodrošināšanai. Tie ir līdzekļi pašvaldības izglītības, kultūras, sporta iestāžu, nodaļu uzturēšanai, pasākumu finansēšanai, infrastruktūras un īpašumu uzturēšanai, pabalstiem maznodrošinātajiem un citu sociālo programmu un pasākumu finansēšanai. Līdzekļi paredzēti dažādu pašvaldībai saistošo un plānoto projektu izstrādei un realizācijai. Lielākā daļu līdzekļu pašvaldībā paredzēta izglītībai. Papildus obligātajam mācību saturam pašvaldības izglītības iestādēs skolēniem ir iespēja apmeklēt mūzikas un mākslas skolas, peldbaseinu. Ceram, ka pēc Covid-19 pandēmijas pārvarēšanas, novada iedzīvotāji atkal varēs aktīvi izmantot pašvaldībā esošās sporta halles un klātienē piedalīties kultūras namu koros, deju, teātra kolektīvo u.c. Plānots piešķirt finansējumu novada teritorijā esošo biedrību īstenoto projektu līdzfinansēšanai.

Plānots turpināt darbu pie izglītības un kultūras iestāžu telpu remontdarbiem un publiskās infrastruktūras attīstības – gājēju celiņu izbūve, āra trenažieru laukuma uzstādīšana u.c. Budžeta līdzekļi piešķirti tūrisma veicināšanas pasākumiem un sadarbībai ar novada uzņēmējiem.

Detalizēts izklāsts par Krimuldas novada budžetu pieejams Krimuldas novada domes mājaslapā www.krimulda.lv sadaļā  “Domes sēžu protokoli”.

 

Citi jaunumi Pašvaldība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs