1. Sākums
 2. Paziņojumi
 3. Atbalsta grupa pusaudžu vecākiem
Atbalsta grupa pusaudžu vecākiem

.Programmas aktualitāte: Pusaudžu vecums ir sarežģīts cilvēka personības attīstības posms, kas saistīts ar paaugstinātu spriedzi un domstarpībām ģimenē. Šajā vecumā bieži starp vecākiem un bērnu rodas komunikācijas plaisa, grūtības atrast kopīgu valodu, nespēja vienoties par noteikumiem, tiesībām un pienākumiem. Pusaudži ir pakļauti emocionālām un fizioloģiskām izmaiņām, mainās viņu statuss ģimenē, sabiedrībā un viņu pašu personiskais statuss; viņi piedzīvo hormonālās svārstības un nespēj kontrolēt savas emocijas. Pusaudži pauž nepieciešamību pēc patstāvīguma un neatkarības, tiecas paplašināt savas robežas, nepieņem vecāku nosacījumus, tiecas mainīt un pārkāpt iepriekšējo kārtību un noteikumus. Bērni kļūst spuraini, agresīvi, noslēgti, noliedzoši, nevēlas dalīties ar saviem pārdzīvojumiem, taču, vienlaikus, viņiem ļoti ir nepieciešams atbalsts.

Globālās pandēmijas laikā sabiedrībā ir ienākušas krasas pārmaiņas, izteikti ir paaugstinājusies spriedze, ko izjūtam mājās, darbā, skolā un sabiedrībā kopumā. Mājsēdes ierobežotās socializēšanās situācija ir atstājusi nopietnas sekas uz pusaudžu un viņu vecāku emocionālo sfēru. Ir radusies plaisa ne vien pusaudžu un pieaugušo (vecāku, skolotāju) starpā, bet arī pusaudžu pašu starpā. Daudzi bērni jūtas nesaprasti, nepieņemti, vientuļi, apjukuši, meklē “glābiņu” interneta vidē, saskaras ar sarežģītiem jautājumiem, saistībā ar savu dzimumidentitāti u.tml..

Ja grūtības, kuras ģimenes piedzīvo bērnu pusaudžu attīstības periodā, netiek savlaicīgi atrisinātas, tās nākotnē var negatīvi ietekmēt jaunā cilvēka personīgo izaugsmi, veselību un dzīves kvalitāti kopumā.

Nereti vecāki nav gatavi saprast savu pusaudzi, viņa iekšējos pārdzīvojumus un palīdzēt risināt ar viņa grūtības. Dažkārt vecākiem nav tam nepieciešamo zināšanu, kā arī viņiem trūkst informācija, atbalsts un iespēja dalīties ar sasāpējušajiem jautājumiem. Dažkārt vecāki jūtas noguruši un bezspēcīgi pozitīvi atrisināt izveidojušos situāciju un viņiem ir nepieciešama palīdzība apzināt un atjaunot savus iekšējos resursus.

Programmas mērķis: sekmēt pozitīvu bērnu emocionālo attīstību, uzlabot vecāku un bērnu savstarpējās attiecības, palīdzēt vecākiem labāk izprast savus bērnus un viņu vajadzības, palīdzēt mazināt bērnu uzvedības problēmas. Nodrošināt iespēju dalīties savstarpējā pieredzē un saņemt psihologa konsultāciju. Sniegt nozīmīgu informatīvo un emocionālo atbalstu, tādējādi radot labvēlīgu vidi pusaudžu personības labvēlīgākai attīstībai emocionālajā, intelektuālajā, starppersonu sfērā, ļaus mazināt augsto stresa līmeni ģimenē, kā rezultātā paaugstinot iespēju gūt augstākus mācību sasniegumus.

Grupas dalībniekiem būs iespēja:

 • savstarpēji dalīties pieredzē,
 • saņemt psihologa atbalstu,
 • gūt vispārīgu teorētisku ieskatu par pusaudžu vecuma bērnu attīstības īpatnībām,
 • labāk izprast grūtības, ar kādām saskaras pusaudži,
 • apzināt grūtības, ar kādām saskaras pusaudžu vecāki,
 • apskatīt jautājumus par tiesībām, pienākumiem un atbildību,
 • saņemt ieteikumus, kā regulēt nepieņemamu pusaudža uzvedību, emocijas, vienlaikus trenējot bērna saskarsmes prasmes,
 • uzzināt, kā strukturēt bērna apkārtējo vidi un dienas kārtību,
 • labāk izprast pusaudžu seksualitāti un dzimumidentitātes veidošanās aspektus,
 • apzināt savus resursus un uzzināt, kā vecākiem pašiem izvairīties no izdegšanas sindroma un veidot pozi- tīvu vidi ģimenē; kā atbalstīt savu bērnu un sniegt pašpalīdzību sev pašam,
 • kā arī aktualizēt grupā citus būtiskus, ar pusaudžu audzināšanu saistītus, jautājumus.

Ciklā būs četras grupu nodarbības, kas notiks vienu reizi nedēļā, ceturtdienās no plkst. 18.00 līdz 19.30.

Dalības maksa 20 eiro. Ja nodarbību apmeklē abi vecāki – dalības maksa abiem vecākiem – 30 eiro.

 

Pirmā nodarbība 04.08.2021., ceturtdiena, 18.00–19.00

Norises vieta: Sigulda, Kr. Valdemāra iela 1 A

Grupas vadītāja: prof. mg. psych. Dace Rodiņa, izglītības psiholoģe

Pieteikšanās un sīkāka informācija, zvanot uz tālruni/ rakstot WhatsApp +371 27 292 359

Citi jaunumi Sabiedrība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs