1. Sākums
 2. Citi īstenotie projekti
 3. Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošanai Krimuldas novadā
Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošanai Krimuldas novadā

Krimuldas novada pašvaldība atbalstījusi desmit projektu pieteikumus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošanai 2020. gada konkursa “Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošana” ietvaros.

Daudzdzīvokļu ēku īpašnieki, iedzīvotāju grupas un apsaimniekošanas biedrības katru gadu arvien aktīvāk piesakās šim projektu konkursam un šogad projekti īstenoti Inciema, Raganas, Lēdurgas, Lodes un Turaidas ciematos. Kopējā plānoto projektu izmaksu summa 27211,20 EUR, pašu projektu pieteicēju ieguldījums 15 217,20 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 11 993,94 EUR.

 

 

 

 

 

 

 

Gads

Iesn. skaits

Apstip. projektu skaits

Ciemati

Projektu kopējās izmaksas

Līdzfin. summa EUR

Pašu ieguldījums

2018.

4

3

Ragana, Inciems

7 662,51

3 957,6

Ne mazāk kā 10%

2019.

9

7

Ragana, Inciems,   Turaida

17 077.69

10 060.98

Ne mazāk kā 10%

2020.

10

10

Ragana, Inciems, Turaida, Lode Lēdurga

27211.31

11 993.94

Ne mazāk kā 30%

Noslēgti desmit līgumi par līdzfinansējuma saņemšanu:

 • Biedrība “Ragana 1”, adrese: Skolas iela 2, Ragana. Projektā plānots veikt kanalizācijas cauruļu nomaiņu pagrabos, centrālā ūdensvada siltināšanu un soliņu uzstādīšanu pie mājas;
 • DZIB “Pieci stāvi”, adrese: Skolas iela 4, Ragana. Projektā plānots veikt lietus ūdeņu un kanalizācijas sistēmas pārbūvi mājas pagrabā;
 • Biedrība “Lēdurgas Ausekļi”, adrese: “Ausekļi”, Lēdurga. Projektā plānots veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Ausekļi” ārdurvju nomaiņu, pagrabtelpu sakārtošanu;
 • Iedzīvotāju grupa, adrese: “Vētras” 1, Lēdurgā. Projektā plānots veikt daudzdzīvokļu mājas ūdensvada renovāciju;
 • Biedrība “Bērzu iela 2”, adrese: Bērzu iela 2, Ragana. Projektā plānots veikt koplietošanas kāpņu telpu logu nomaiņu;
 • Iedzīvotāju grupa, adrese: Bērzu iela 6, Ragana. Projektā plānots salabot un nosiltināt ēkas gala sienu;
 • Biedrība “Kastaņi 3”, adrese: Turaidas iela 12, Inciems. Projektā plānots veikt koplietošanas kanalizācijas cauruļu nomaiņu
 • Biedrība “Lodes Muiža”, adrese: Lodes 11, Lode. Projektā plānots veikt veco ūdens cauruļu un elektrības kabeļa demontāžu un jaunu  montāžu;
 • Biedrība “Turaidas avoti”, adrese: Rožu iela 2, Turaida. Projektā plānots nomainīt elektroinstalācijas stāvvadus daudzdzīvokļu mājā;
 • Biedrība “Ragana 8”, adrese: Ābeļu iela 4, Ragana. Projektā plānots veikt jumta remontu, jo vairākās vietās konstatēta noplūde un citi bojājumi.

Projektu realizācija norisināsies līdz 2020. gada 30. oktobrim. Katru gadu Krimuldas novadā palielinās daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanas biedrību un apsaimniekotāju skaits, ko saistām ar regulāru pašvaldības aicinājumu daudzdzīvokļu namu dzīvokļu īpašniekiem apvienoties un kopīgi rūpēties par savu īpašumu.

Informācija par projekta konkursu mājaslapā.

Informāciju sagatavoja:

Krimuldas novada pašvaldības

Attīstības nodaļa,

tālr.: 25549748,

e-pasts: attistiba@krimulda.lv

Citi jaunumi Pašvaldība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs