1. Sākums
  2. Paziņojumi
  3. Atgādinājums ciematu privātmāju īpašniekiem par ūdensskaitītāju uzstādīšanu
Atgādinājums ciematu privātmāju īpašniekiem par ūdensskaitītāju uzstādīšanu

Pēdējais brīdis privātmāju un daudzdzīvokļu māju īpašniekam uzstādīt ūdensskaitītāju!

2016. gada 1. janvārī stājās spēkā “Ūdenssaimniecības pakalpojuma likums”.

Likuma 9. pants. Pakalpojumu sniedzēja pienākumi un tiesības: 

5) par saviem līdzekļiem nodrošināt komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu vai nomaiņu un veikt sniegto pakalpojumu uzskaiti;

7) izmantot savā rīcībā esošos finanšu līdzekļus komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei, iekļaujot izdevumus pakalpojumu lietotāja rēķinā, ja šajā likumā noteiktajā termiņā pakalpojumu lietotājs nenodrošina komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai.

Likuma 10.pants. Pakalpojumu lietotāja pienākumi un tiesības: 

1) nodrošināt komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai vai nomaiņai.

Pārejas periods ir 4 gadi. 2020. gada 1. janvārī pārejas periods beigsies un visās privātmājās obligāti ir jābūt uzstādītiem ūdensskaitītājiem.

Jautājumu gadījumā par ūdensskaitītāju uzstādīšanu lūdzam sazināties ar SIA “Entalpija -2”.

Citi jaunumi Sabiedrība

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs