1. Sākums
  2. Sabiedrība
  3. Atkārtoti pagarināts Turaidas skolas lokālplānojuma 1. redakcijas publiskās apspriešanas termiņš
Atkārtoti pagarināts Turaidas skolas lokālplānojuma 1. redakcijas publiskās apspriešanas termiņš

Ņemot vērā, ka Geolatvija.lv sadaļai “Teritorijas attīstības plānošana” ir tehniskas problēmas ar novada plānošanas dokumentu meklēšanu un piekļuvi dokumentu datnēm kopš 01.07.2021, un pamatojoties uz VARAM speciālistu sniegto informāciju par sistēmas darbības atjaunošanu līdz 14.07.2021, lai nodrošinātu pilnvērtīgu priekšlikumu iesniegšanu un iespēju iedzīvotājiem iepazīties ar dokumentāciju labas pārvaldības ietvaros publiskās apspriešanas termiņš tiek pagarināts līdz 20.07.2021.

Atgādinām, ka lokālplānojuma risinājums paredz grozīt Krimuldas novada teritorijas plānojumu no 2016. gada, lai nodrošinātu pilnvērtīgas iespējas īpašuma izmantošanai un attīstībai, paredzot lokālplānojumā mainīt funkcionālo zonējumu no Lauksaimniecības teritorijas (L) un Mežu teritorijas (M) uz Publiskās apbūves teritoriju (P), Dabas un apstādījumu teritoriju (DA) un transporta infrastruktūras (TR) teritoriju, saglabājot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8068 006 0038, 8068 006 0040, 8068 006 0035, 80680060031 līdzšinējo Lauksaimniecības teritorijas (L) funkcionālo zonējumu” tādejādi nodrošinot ilgtspējīgu vides attīstību.

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma projektu papīra formātā un elektroniski var iepazīties:

  • Krimuldas Novada Būvvaldē – Saules iela 1A, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads;
  • Krimuldas novada Domē, Parka ielā 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads;
  • pašvaldības tīmekļa vietnē krimulda.lv sadaļā: sabiedrības līdzdalība/publiskās apspriešanas;
  • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, vai caur saiti https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18524.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt:

  • sūtot uz e-pastu pasts@krimulda.lv, parakstītu ar elektronisko parakstu;
  • Krimuldas novada Būvvaldē – Saules iela 1A, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, darba dienās pašvaldības darba laikā;
  • Krimuldas novada Domē, Parka ielā 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads;
  • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, ielogojoties ar portāla Latvija.lv kontu.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar projekta izstrādes vadītāju Ilzi Urtāni, e-pasts: ilze.urtane@krimulda.lv, tālr. 25140631. Lokālplānojuma izstrādātājs SIA “Metrum”.

Citi jaunumi Paziņojumi

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs