1. Sākums
  2. Izsoles un īpašuma noma
  3. Atklāta mutiskā izsole īpašumam “Jaunkaktiņi, Lēdurgas pagasts
Atklāta mutiskā izsole īpašumam “Jaunkaktiņi, Lēdurgas pagasts

Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Jaunkaktiņi”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 6656 002 0826, platība 7,81 ha.

Objekta nosacītā cena 19 600 EUR 

Izsoles solis 100 EUR                         

Objekta izsole notiks 2019. gada 15. oktobrī plkst. 15.00 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Personai, kurai ir pirmpirkuma tiesības līdz 2019. gada 14. oktobrim iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2019. gada 14. oktobra plkst. 17.00.

Nodrošinājuma nauda 1960 EUR (viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit euro) apmērā iemaksāt Krimuldas novada pašvaldības,reģistrācijas Nr. 90000068799, bankas kontā Nr. LV69UNLA0027800130402 A/S „SEB banka”, kods: UNLALV2X, līdz reģistrācijai izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Krimuldas novada domes mājas lapā (www.krimulda.lv)

 

Citi jaunumi Izsoles

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs