1. Sākums
  2. Izsoles un īpašuma noma
  3. Atklāta mutiskā izsole īpašumam “Lodes” dz.4, Lēdurgas pagastā
Atklāta mutiskā izsole īpašumam “Lodes” dz.4, Lēdurgas pagastā

Krimuldas novada dome pārdod otrā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Lodes” dz. 4, Lode, Lēdurgas pagasts, Krimuldas novads, kadastra Nr. 6656 900 0012, kas sastāv no dzīvokļa  54,5 m² platībā.

Objekta nosacītā cena 800 EUR.

Objekta izsole notiks 2019. gada 10. septembrī plkst. 14.00 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2019. gada 9. septembra plkst. 17.00.

Nodrošinājuma nauda 80 EUR (astoņdesmit euro 00 centi) apmērā iemaksāt Krimuldas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000068799, bankas kontā Nr. LV69UNLA0027800130402 A/S „SEB banka”, kods: UNLALV2X, līdz reģistrācijai izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Krimuldas novada domes lietvedes  Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā vai Krimuldas novada domes mājas lapā (www.krimulda.lv).

Citi jaunumi Izsoles

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs