1. Sākums
  2. Izsoles un īpašuma noma
  3. Atklāta mutiskā izsole meža cirsmām īpašumā “Lauges”
Atklāta mutiskā izsole meža cirsmām īpašumā “Lauges”

Krimuldas novada dome 2020. gada 11. februārī  plkst. 14.30 Krimuldas novada domē, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, rīko 4 (četru) meža cirsmu nekustamajā īpašumā “Lauges”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 6656 002 0490, atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli:

Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, līdz 2020.gada 10.februāra plkst. 17.00.

Nodrošinājuma summa 10% no cirsmas nosacītās cenas jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības bankas kontā Nr. LV69UNLA0027800130402 AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr. 90000068799, līdz pieteikuma iesniegšanai.

Piedāvātā augstākā summa par nosolītajām cirsmām jāsamaksā vienas nedēļas laikā, skaitot no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Krimuldas novada domes lietvedes  Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā vai Krimuldas novada domes mājas lapā (www.krimulda.lv).

Cirsmu apskate dabā notiks 2020. gada 4. februārī, pulcēšanās plkst. 10.00 pie Lēdurgas pagasta pārvaldes E. Melngaiļa ielā 2, Lēdurga. Kontakttālrunis 29473025.

Citi jaunumi Izsoles

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs