1. Sākums
  2. Atkritumu apsaimniekošana
Atkritumu apsaimniekošana

Atkritumu apsaimniekošanu Krimuldas novada teritorijā kopš 2009. gada 1. jūlija nodrošina SIA “ZAAO”. SIA “ZAAO” sniedz kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Ziemeļvidzemes reģionā, kas ietver atkritumu savākšanu, šķirošanu, transportēšanu, apstrādi un noglabāšanu videi draudzīgā veidā, kā arī veic sabiedrības informēšanu un izglītošanu.

SIA “ZAAO” sadzīves apsaimniekošanas maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Krimuldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā no 2019. gada 1. jūlija sastāda 16,87 EUR, ko veidos:

  • maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kā arī izmaksas to sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā – 10,04 EUR apmērā par 1 m3, ko apstiprina pašvaldība;
  • Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā “Daibe”– 6,83 EUR apmērā par 1 m3, kas aprēķināts, tarifa apmēru attiecinot uz vienu kubikmetru, piemērojot koeficientu 0.13.

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs