1. Sākums
  2. Paziņojumi
  3. Atkritumu šķirošana – samazini rēķinus par atkritumu izvešanu
Atkritumu šķirošana – samazini rēķinus par atkritumu izvešanu

SIA “Entalpija-2” aicina Krimuldas novada ciemu iedzīvotājus pievērst uzmanību sadzīves atkritumu šķirošanas nepieciešamībai, lai samazinātu maksu par atkritumu izvešanu.

ZAAO jau kopš 2001. gada veido un uztur atkritumu dalītās vākšanas sistēmu. Ieguvumi no iesaistīšanās dalīti vāktu atkritumu apsaimniekošanas sistēmā:

  • lēnāk pildās sadzīves atkritumu konteiners, līdz ar to mazinās izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu, jo šķirotos atkritumus ZAAO savāc bez maksas;
  • tiek samazināts sadzīves atkritumu poligonā noglabājamo atkritumu daudzums, tādejādi saudzējot dabu;
  • iespēja dot ieguldījumu dabas resursu taupīšanā, jo atšķirotie atkritumi kļūst par otrreizējām izejvielām, no kurām atkārtoti var ražot jaunas preces vai izejvielas.

Padomi atkritumu šķirošanai

Informācija par atkritumu šķirošanu pieejami zvanot 64281250 vai uz 26132288 darba laikā no 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00. Informāciju par to, kā pareizi šķirot atkritumus skatīt šeit.

Krimuldas novada ciemu teritorijā atkritumu apsaimniekošanas maksa veidojas no mēnesī izvesto atkritumu daudzuma kubikmetros un uzrādīto iedzīvotāju skaita ciema teritorijā, kā arī atkritumu izvešanas biežuma – četrām vai piecām reizēm. Aicinām iedzīvotājus informēt par mājsaimniecībā esošo cilvēku skaitu, lai objektīvi veiktu maksājumus par atkritumu apsaimniekošanu. Viens no veidiem, kā uzraudzīt un sakārtot šo jautājumu, būtu dibināt biedrības, informējot pakalpojuma sniedzēju par izmaiņām iedzīvotāju skaitā mājsaimniecībās.  

No 2021. gada 1. janvāra Krimuldas novadā maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noteikta 19,69 EUR/m3 (+PVN).

Ja atkritumi tiek atstāti pie konteineriem, tad tiem tiek piemērota daudz lielāka likme, jo tiek veikta papildus izvešana, kas izmaksā 28,08 EUR/m3 (+PVN).

Ja šķiroto atkritumu konteinerā tiek atstāti sadzīves atkritumi, tad šķiroto atkritumu izvešana netiek veikta bez maksas, bet pakalpojumam tiek piemērota samaksa par izvešanu.  

Nolietotās mēbeles, sadzīves tehniku un būvgružus jānodod EKO laukumā Raganā.  Informācija par EKO laukuma darba laiku pieejama šeit.

Cienīsim cits citu un šķirosim atkritumus atbildīgi. Tikai kopīgiem spēkiem varam samazināt izvesto atkritumu daudzumu un samazināt maksu par atkritumu apsaimniekošanu!

Citi jaunumi Pašvaldība

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs