1. Sākums
  2. Sabiedrības līdzdalība
  3. Cūku audzēšanas komplekss “Rukas” paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma iesniegšanu
Cūku audzēšanas komplekss “Rukas” paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma iesniegšanu

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

Paredzētās darbības nosaukums: dzīvnieku turēšanas vietu skaita un dzīvnieku kategoriju izmaiņas šķirnes cūku audzēšanas kompleksā “Rukas”. 

Paredzētās darbības vieta: cūku audzēšanas komplekss “Rukas” Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā (zemes vienībā ar kadastra Nr. 8068 010 0111).

Ierosinātājs: SIA “Ancers” (Reģ. Nr. 40002024037, adrese: Ābeļu iela 4, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169, tālr. 67943426). 

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts birojs 2017. gada 13. janvārī pieņēma lēmumu Nr. 14 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu SIA “Ancers” ierosinātajai darbībai un 2017. gada 27. februārī izsniedza ietekmes uz vidi novērtējuma programmu ziņojuma sagatavošanai. Ziņojums “Dzīvnieku turēšanas vietu skaita un dzīvnieku kategoriju izmaiņas šķirnes cūku audzēšanas kompleksā “Rukas”” sagatavots 2021. gada februārī, un tā sabiedriskā apspriešana notika no 2021. gada 15. februāra līdz 26. martam. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas tiešsaistes sanāksme notika 2021. gada 3. martā plkst. 17:00. Aktualizētais ziņojums pēc sabiedriskās apspriešanas sagatavots 2021. gada jūlijā.

Precizēts ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2021. gada 2. jūlijā.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Ar ziņojumu var iepazīties arī interneta vietnes www.environment.lv sadaļā “aktualitātes”.

Citi jaunumi Sabiedrība

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs