1. Sākums
  2. Izglītība
  3. Gaujas Nacionālā parka Jauno reindžeru grupā aicina jaunus dalībniekus
Gaujas Nacionālā parka Jauno reindžeru grupā aicina jaunus dalībniekus

Piektdien, 25. oktobrī, Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) dabas izglītības centrā “Vecupītes” notika jaunizveidotās Gaujas Nacionālā parka Jauno reindžeru grupas pasākums, kura laikā jaunie dalībnieki uzzināja vairāk par Jauno reindžeru kustību, kā arī diskutēja par to, ko viņiem nozīmē dzīve Gaujas Nacionālajā parkā kā aizsargājamā dabas teritorijā. Neizpalika arī labais darbs dabai, kas ir neatņemama sastāvdaļa Jauno reindžeru kustības pasākumiem: tika sakopta teritorija ap dabas izglītības centru “Vecupītes”, savācot kritušās lapas.

Gaujas Nacionālā parka jaunie reindžeri piedalās un palīdz organizēt pasākumus – dodas dabas izpētes pārgājienos kopā ar speciālistiem un pieredzējušiem dabas sargiem, mācās un talko, lai sakoptu Nacionālā parka skaistākās vietas. Pieredzes bagātākie jaunie reindžeri vada vides izglītības nodarbības un radošās darbnīcas Dabas aizsardzības pārvaldes un Gaujas Nacionālā parka vietējo pašvaldību rīkotajos pasākumos.

Ja arī Tu vēlies kļūt par Gaujas Nacionālā parka jauno reindžeru un esi vecumā no 12 līdz 16 gadiem, sazinies ar Pārvaldes dabas izglītības darba speciālisti Annu Maļiņinu pa e-pastu: anna.malinina@daba.gov.lv.

Jauno reindžeru kustība ir starptautiska, un tās aizsākumi meklējami 2002. gadā, kad Eiropas dabas un nacionālo parku federācija (EUROPARC Federation) izstrādāja tāda paša nosaukuma programmu, kuras galvenais mērķis – caur dažādām praktiskām aktivitātēm, arī neformālo izglītību veicināt jauniešu izpratni un ieinteresētību dabas izzināšanā, dabas aizsardzībā, kā arī vietējo dabas un kultūrvēsturisko objektu saudzēšanā. Kustības pirmsākumi Latvijā meklējami 2004. gadā, kad Gaujas Nacionālajā parkā Meldra Langenfelde un Māris Mitrevics sapulcināja kopā jauniešus, no kuriem daļa vēl joprojām aktīvi darbojas dabas aizsardzībā.

Kustībā iesaistās aktīvi jaunieši, kas ikdienā piedalās īpaši aizsargājamo dabas teritoriju darbībā, attīstībā un aizsardzībā – brīvprātīgi rūpējas par kārtību teritorijā – piedaloties talkās un palīdzot vides inspektoriem dažādu pienākumu veikšanā. Tie ir jaunie dabas pētnieki, kuri seko norisēm dabā, cenšas izprast dzīvnieku pasaules likumus un vēro ikdienišķos dabas brīnumus, kas vairumam no mums paslīd garam nepamanīti. Jaunie reindžeri dod nozīmīgu ieguldījumu arī aizsargājamās dabas teritorijas apmeklētāju izglītošanā.

Vairāk informācijas par Jauno reindžeru kustību Latvijā:

 https://www.daba.gov.lv/public/lat/sabiedribas_lidzdaliba/jaunie_reindzeri/

 

Vairāk informācijas par Jauno reindžeru kustību Eiropā: https://www.europarc.org/nature/young-people/junior-ranger-programme/

 

 

Papildu informācija:

Anda Andrušaite

Dabas aizsardzības pārvaldes

Vidzemes reģionālās administrācijas dabas izglītības daļas vadītāja

anda.andrusaite@daba.gov.lv

Tālr.: 26433668

Citi jaunumi Sabiedrība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs