1. Sākums
  2. Ģeodēziskais punkts – nozīme un aizsardzība
Ģeodēziskais punkts – nozīme un aizsardzība

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra) saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma (turpmāk Likuma) 4. panta otro daļu ir vadošā iestāde valsts politikas īstenošanā ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā. Saskaņā ar likuma 12. panta otro daļu, ģeodēziskās atskaites sistēmas realizācija ir ģeodēziskais tīkls, kura sastāvdaļas ir valsts ģeodēziskais tīkls un vietējais ģeodēziskais tīkls. Ģeodēziskos tīklus veido ģeodēziskie punkti.

Visas darbības, tai skaitā ēku atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas darbi, valsts ģeodēziskā tīkla punkta aizsargjoslā ir jāsaskaņo ar Aģentūru, bet vietējā ģeodēziskā tīkla punkta aizsargjoslā-ar pašvaldību.

Lai informētu sabiedrību par ģeodēzisko punktu nozīmi un to aizsardzību, Aģentūra ir sagatavojusi informatīvu bukletu par ģeodēziskajiem punktiem – to veidiem, ārējo noformējumu un darbībām to aizsardzības jomā.

Ģeodēziskie punkti nodrošina, realizē un uztur valsts koordinātu un augstuma sistēmu. To ģeodēzisko raksturlielumi ir pamatdati kartogrāfijā, topogrāfijā, zemes ierīcībā, nekustamā īpašuma kadastrālajā uzmērīšanā un būvniecībā.

Ģeodēzisko punktu kopums veido ģeodēzisko tīklu, kas iedalās valsts ģeodēziskā tīklā un vietējā ģeodēziskajā tīklā.

2017. gadā Vidzemes reģionā plānots veikt valsts ģeodēziskā tīkla punktu vienlaidus apsekošana un sakārtošana.

Apsekošanas un sakārtošanas laikā, valsts ģeodēziskie punkti tiek īpaši noformēti. Sienas zīmēm – sienas reperiem un markām, virs punkta tiek piestiprināta informējoša plāksnīte ar uzrakstu: “ĢEODĒZISKAIS PUNKTS ATRODAS VALSTS AIZSARDZĪBĀ”. Savukārt grunts zīmes tiek noformētas ar aprakumu un norādītājstabu, uz kura arī ir uzraksts: “ĢEODĒZISKAIS PUNKTS ATRODAS VALSTS AIZSARDZĪBĀ”.

Krimuldas novada dome aicina iedzīvotājus atbildīgi izturēties pret valsts un vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem.

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs