1. Sākums
  2. Sabiedrības līdzdalība
  3. Iedzīvotāji aicināti izteikt viedokli par nākotnes Siguldas novada attīstību
Iedzīvotāji aicināti izteikt viedokli par nākotnes Siguldas novada attīstību

Turpinoties darbam pie Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2045. gadam izstrādes, SIA “Metrum”, kas piesaistīts dokumenta izstrādē, izveidojis interneta platformu “sigulda.tergis.lv” pakalpojumu pieejamības apzināšanai un to vajadzībām Siguldas novadā. Lai iesaistītu arvien plašāku jaunveidojamā Siguldas novada iedzīvotāju skaitu, aicinām aplūkot un atzīmēt priekšlikumus ne tikai Siguldas novada, bet arī Mālpils, Krimuldas un Inčukalna novada iedzīvotājus.

Platformā iespējams norādīt, kādi pakalpojumi konkrētos punktos varētu tikt attīstīti vai dažādoti. Tādējādi ir iespēja atsevišķi norādīt kultūras, izglītības, sporta, publiskās ārtelpas, pašvaldības pakalpojumu, veselības un infrastruktūras objektus, būves, pakalpojumus vai sniegt citus priekšlikumus.

Lai atvieglotu sistēmas lietošanu, ir tapusi arī lietošanas instrukcija, kurā pa soļiem attēlots, kā norādīt tos pakalpojumus vai objektus, ko iedzīvotāji rosinātu izvērtēt ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes laikā.

Patlaban tiek apkopti viedokļi no anketām, kuras aizpildīja jaunveidojamā novada iedzīvotāji. Kopumā tika saņemtas 485 anketas, kurās pārstāvēti visi novadi un dažādas vecuma grupas, sākot no skolēniem un beidzot ar senioriem pensijas vecumā.

Jau ziņots, ka Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2045. gadam izstrādes mērķis ir noteikt pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu (vīziju), stratēģiskos mērķus, attīstības prioritātes un specializāciju, kā arī telpiskās attīstības perspektīvu aprakstoši un grafiski. Un, balstoties uz normatīvajiem aktiem, jaunveidojamā novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādi līdz 2021. gada 30. jūnijam vada tā pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits. Jaunveidojamajā Siguldas novadā, kurā apvienosies Inčukalna, Krimuldas, Mālpils un Siguldas novadi, lielākais iedzīvotāju skaits ir Siguldas novadam – 19 124 iedzīvotāji.

Dokumenta izstrādes gaita norisināsies līdz oktobrim un darbu tajā veic ekspertu grupas sadarbībā ar SIA “Metrum” speciālistiem.

Jāatzīmē, ka saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, tām, lai izpildītu savas funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.

Citi jaunumi Pašvaldība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs