1. Sākums
  2. Paziņojumi
  3. “Iedzīvotāju aptauja par SIA “Ancers” cūku audzēšanas kompleksa “Rukas” plānotajām izmaiņām
“Iedzīvotāju aptauja par SIA “Ancers” cūku audzēšanas kompleksa “Rukas” plānotajām izmaiņām

Vides konsultāciju uzņēmums SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” pēc SIA “Ancers” pasūtījuma veic ietekmes uz vidi novērtējumu cūku audzēšanas kompleksa “Rukas” dzīvnieku kategorijas izmaiņām un turēšanas vietu skaita palielināšanai (saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2017. gada 13. janvārī pieņemto lēmumu Nr.14).

Ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavošanai ir būtiski apzināt apkārtējo iedzīvotāju un zemes īpašnieku viedokli par paredzēto darbību, tāpēc lūdzam Jūs piedalīties aptaujā: https://arcg.is/1T9W0L
Aptauja aizņems aptuveni 5-10 minūtes laika, un tā ir anonīma.”

Informējam, ka iedzīvotāju aptaujas anketu var aizpildīt arī papīra formātā. Anketas pieejamas Krimuldas novada pašvaldības administrācijā Parka ielā 1, Raganā, Klientu apkalpošanas centā un tiks ievietotas pastkastītēs Sunīšu ciema centra iedzīvotājiem. Aizpildītās papīra formāta anketas nodot var Sunīšu veikalā novietotajā pastkastē no 3. novembra. 

Ierodoties aizpildīt aptaujas anketu papīra formātā Klientu apkalpošanas centrā Parka ielā 1, Raganā, lūdzam ievērot valstī noteiktos piesardzības pasākumus, lai mazinātu Covid-19 izplatīšanās riskus. Aizpildītu anketu var atstāt arī izvietotajā pastkastē Parka ielā 1, Raganā. 

Aptauja aktīva divas nedēļas – līdz 11. novembrim. Papildus jautājumus ikviens novada iedzīvotājs un zemes īpašnieks var uzdot aizpildot aptauju. 

 Citi jaunumi Sabiedrība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs