1. Sākums
  2. Projekti
  3. Iesniedz projektu pieteikumu 2021. gada aktivitātēm novadā
Iesniedz projektu pieteikumu 2021. gada aktivitātēm novadā

Krimuldas novada dome aicina sabiedriskās organizācijas un fiziskas personas iesniegt pieteikumus līdzfinansējuma piešķiršanai aktivitātēm un Eiropas Savienības/citu fondu līdzfinansētiem projektiem

Atbalsta saņemšanas jomas – veselība, vide, izglītība, sociālā, kultūra, fiziskā kultūra un māksla. Pieteikumi iesniedzami līdz 2020.gada 30.oktobrim.

Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts konkrētiem biedrības, nodibinājuma un reliģiskās organizācijas aktivitāšu un pasākumu īstenošanas izdevumiem vai atbalsta pretendenta (fiziskas personas vai sabiedriskas organizācijas) ES un citu fondu finansēto projektu aktivitātēm Krimuldas novada administratīvajā teritorijā.

Interesenti aicināti iepazīties ar finansējuma piešķiršanas noteikumiem un kritērijiem, iesnieguma un atskaišu paraugu formām Krimuldas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.krimulda.lv sadaļā ”Projekti”:

  • “Noteikumi par Krimuldas novada pašvaldības līdzfinansējumu sabiedriskajām organizācijām (biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām)” (Apstiprināti ar Krimuldas novada domes 30.06.2014.sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 20.p.), GROZĪJUMI ar Krimuldas novada domes 28.09.2018. sēdes lēmumu (prot. Nr. 9, 10.p.)).
  • “Noteikumi kā tiek piešķirts Krimuldas novada pašvaldības līdzfinansējums Eiropas Savienības un citu fondu līdzfinansētiem projektiem” (Apstiprināti ar Krimuldas novada domes 28.04.2014.sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 11.p.), GROZĪJUMI ar Krimuldas novada domes 28.09.2018. sēdes lēmumu (prot. Nr. 9, 10.p.))

Uz iesniegšanas brīdi Biedrībām un iedzīvotāju grupām, iesniedzot pieteikumu pašvaldības līdzfinansējumam aktivitātēm 2021. gadā, jābūt iesniegtām atskaitēm par 2020. gadā saņemtā līdzfinansējuma izlietojumu – finanšu un saturiskajām atskaitēm, ja attiecināms.

Aizpildītas pieteikuma veidlapas – projekta aprakstu un tāmi vienā eksemplārā lūdzam iesniegt Krimuldas novada domes administratīvās ēkas 1. stāvā Klientu apkalpošanas centrā, Parka iela 1, Raganā, līdz 30. oktobrim, nosūtot pa pastu: Krimuldas novada dome, Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā LV-2144 – pasta zīmogs līdz 31. oktobrim vai iesniedzot pieteikumu elektroniski.

Pieteikumus jāiesniedz arī uz e-pastu: attistiba@krimulda.lv līdz 31.oktobrim.

 

Informāciju sagatavoja:

Krimuldas novada domes Attīstības nodaļa

Inga Ķerzuma

Tālrunis uzziņām: 25549748,

e-pasts: inga.kerzuma@krimulda.lv.

Citi jaunumi Pašvaldība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs