1. Sākums
  2. Pašvaldība
  3. Inciema centra detālplānojuma publiskā apspriešana
Inciema centra detālplānojuma publiskā apspriešana

Krimuldas novada pašvaldības Dome 29.03.2018. ir pieņēmusi lēmumu, protokola Nr.3, 2.p. “Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem“Inciemi” un Estrāde un bērnu dārzs Inciemā”, Inciemā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, nodošanu publiskai apspriešanai”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 16.04.2018. līdz 14.05.2018.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 10.05.2018. pl.18.00 Inciema bibliotēkas telpās –

Straupes ielā 4, Inciemā, Krimuldas pag., Krimuldas nov.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām izdalīt uzturēšanai nepieciešamo platību, detalizēt teritorijas atļauto izmantošanu un parametrus atbilstoši nepieciešamajām dzīvojamām un publiskajām funkcijām, dabas pamatnes teritorijai un izstrādāt satiksmes infrastruktūras risinājumu teritorijas sasaistei ar piegulošajām teritorijām.

 

Ar detālplānojuma projektu var iepazīties:

  1. Krimuldas novada pašvaldības telpās – Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov.
  2. Interneta mājas lapās krimulda.lv un www.geolatvija.lv ;
  3. Inciema bibliotēkas telpās – Straupes ielā 4, Inciemā, Krimuldas pag., Krimuldas nov.
  4. Krimuldas novada Būvvaldē – Saules ielā 1A, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov.
  5. Detālplānojuma teritorijā izvietotā planšetē.

Atsauksmes līdz 14.05.2018. iesniedzamas:

  1. Krimuldas novada pašvaldībā – dome@krimulda.lv, t.67976868
  2. Krimuldas novada būvvaldē – buvvalde@krimulda.lv, t.67976859

Detālplānojuma ierosinātājs: Krimuldas novada pašvaldības Dome

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “METRUM”, reģ.nr.40003388748, Ģertrūdes iela 47-3, Rīgā, LV-1011, e-pasts: maruta.bluma@metrum.lv, t.26541546

 

 

 

Citi jaunumi Pašvaldība

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs