1. Sākums
  2. Paziņojumi
  3. Informācija iedzīvotājiem sakarā ar SIA “Lēdurgas komunālā dienesta” reorganizāciju
Informācija iedzīvotājiem sakarā ar SIA “Lēdurgas komunālā dienesta” reorganizāciju

Sakarā ar SIA ,,Lēdurgas komunālais dienests” reorganizāciju – pievienošanu SIA ,,Entalpija-2”, vēlamies vērst uzmanību uz izmaiņām, kas skars Lēdurgas pagasta iedzīvotājus. Visiem bijušā Lēdurgas komunālā dienesta klientiem jānoslēdz jauni pakalpojumu līgumi ar SIA “Entalpija-2” un no 2019. gada 22. marta par komunālajiem pakalpojumiem jānorēķinās ar SIA”Entalpija-2”.

KAS JĀDARA?

Darba dienās, no 1. aprīļa līdz 1. jūnijam, plkst. 8.00-16.00 Em. Melngaiļa iela 2 Lēdurga, 1. stāvā Lēdurgas pagasta iedzīvotāji tiek aicināti pārslēgt pakalpojumu līgumus. Ja vēlaties iepriekš vienoties par tikšanās laiku, kas ir ārpus plkst. 8.00-16.00, lūgums zvanīt +371 64024151 un pieteikt vēlamo līguma pārslēgšanas laiku.

Aicinājums iedzīvotājiem līdz 1. jūnijam nomainīt vai verificēt ūdens skaitītājus – Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.174 01.04.2016., Ūdenssaimniecības likumu 01.01.2016., Krimuldas novada domes 29.06.2018. Saistošo noteikumu  Nr.3 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi Krimuldas novadā” 5.5.p.2. pielikumu tiem patērētājiem, kuriem nav uzstādīts ūdens skaitītājs vai ilgāk par 4 gadiem nav nomainīts vai verificēts, sākot no 2019. gada 1. jūnija tiks piemērota ūdens patēriņa norma uz vienu iedzīvotāju 200 litri diennaktī, t.i. 6 m3 mēnesī. Tāpēc aicinājums iedzīvotājiem laicīgi veikt nepieciešamās darbības, lai sakārtotu ūdenssaimniecību savos īpašumos. Jautājumu gadījumā aicinām zvanīt +371 25546113.

KAS MAINĀS?

Ūdens skaitītāju  rādījumus jāpaziņo katru mēnesi no 25. datuma līdz mēneša pēdējai dienai. SIA “Entalpija-2” piedāvā šādas iespējas ūdens skaitītāju rādījumu paziņošanai:

  • zvanot uz tālr. +371 67978442;
  • sūtot uz e-pastu: skaititaji@krimulda.lv;
  • zvanot vai sūtot SMS uz kases tālr. +371 25156568;
  • nodot skaitītāju rādījumus Krimuldas novada pašvaldības mājaslapā.

Rēķini par apmaksu tiks izsūtīti līdz nākošā mēneša 15. datumam uz e-pastu tiem klientiem, kuri ir iesnieguši  savas e-pastu adreses un papīra formātā tiem, kuriem to nav.

Rekvizīti norēķiniem:                        

SIA “Entalpija-2”                                                                              

Reģ. Nr.: 40003158864

Juridiskā un biroja adrese: Vidus iela 12, Ragana,

Krimuldas novads, LV-2144                                                     

Banka: AS”SEB Banka”

Kods: UNLALV2X                                     

Konta numurs: LV84UNLA0027800609409                                         

e-pasts: entalpija@krimulda.lv          

SIA “Entalpija-2” valdes priekšsēdētājs

Gatis Suķis

Citi jaunumi Pašvaldība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs