1. Sākums
  2. Paziņojumi
  3. Informācija Krimuldas pagasta iedzīvotājiem par koku ciršanas atļaujas izsniegšanu Sunīšu ciemā
Informācija Krimuldas pagasta iedzīvotājiem par koku ciršanas atļaujas izsniegšanu Sunīšu ciemā

2021. gada 1.jūlijā saņemts akciju sabiedrības “Gaso” Cēsu iecirkņa iesniegums ar lūgumu izsniegt koku ciršanas atļauju pieciem bērziem gāzesvada ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem ekspluatācijas aizsargjoslā, pašvaldībai piederošā īpašumā Klusā iela 1, Sunīšos, Krimuldas pagastā.

Pamatojoties uz Aizsargjoslu likuma 1.panta pirmās daļas 1) punktu, kur  noteikts, ka  aizsargjoslas ir noteiktas platības, kuru uzdevums ir aizsargāt dažāda veida (gan dabiskus, gan mākslīgus) objektus no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un drošību vai pasargāt vidi un cilvēku no kāda objekta kaitīgās ietekmes, likuma 22.panta otrās daļas a) punktu kur  teikts, ka ekspluatācijas aizsargjoslas gar gāzesvadiem līdz 0,4 megapaskāliem  veido 1 metra attālumā un  likuma 37.panta septīto daļu, kur pateikts, ka juridiskajām un fiziskajām personām aizsargjoslās jāizpilda attiecīgā objekta īpašnieka vai valdītāja likumīgās prasības un  likuma 57 panta 8) punktu,  ka ekspluatācijas aizsargjoslās ap gāzesvadiem aizliegts audzēt kokus un krūmus platībās, kuras norādītas aizsargjoslu noteikšanas metodikā, Krimuldas novada domes Koku novērtēšanas komisija nolēma izsniegusi koku ciršanas atļauju Nr.11/2021 piecu bērzu nociršanai zemes  vienībā Klusā iela 1, Sunīši, Krimuldas pag., Siguldas nov., kad. apz. 8068 010 0215.

Informāciju sagatavoja:

Anita Viškere

Nekustamā īpašuma un zemes lietu speciāliste

Citi jaunumi Pašvaldība

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs