1. Sākums
  2. Paziņojumi
  3. Informācija par dzimtsarakstu nodaļu pakalpojumiem ārkārtējās situācijas laikā
Informācija par dzimtsarakstu nodaļu pakalpojumiem ārkārtējās situācijas laikā

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 7. februārim pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus pēc iespējas sniedz attālināti, savukārt klātienē tikai pēc iepriekšējā pieraksta.

Krimuldas novada dzimtsarakstu nodaļa klātienē pēc iepriekšēja pieraksta reģistrē dzimšanas un miršanas faktus.

Kontaktinformācija: 

Par iespēju saņemt citus Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus lūdzam konsultēties telefoniski ar Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju pa tālr. 64064468 vai 29252960, vai rakstot e-pastu: dzimtsaraksti@krimulda.lv.

Dzimtsarakstu nodaļu pakalpojumus attālināti iespējams izmantot caur portālu www.latvija.lv vai e-pastā (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), vai izmantojot pasta pakalpojumus.

Latvijas valstspiederīgie iesniegumu laulības noslēgšanai, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un kuram ir laika zīmogs, var iesniegt dzimtsarakstu nodaļai, nosūtot to uz oficiālo elektroniskā pasta adresi. Citu valstu pilsoņiem iesniegums laulības noslēgšanai jāiesniedz personīgi ierodoties dzimtsarakstu nodaļā, iepriekš vienojoties ar dzimtsarakstu nodaļu par apmeklējuma laiku. Laulības kā juridiska fakta reģistrācija ir atļauta dzimtsarakstu nodaļā vai baznīcā, piedaloties tikai personām, kas noslēdz laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Laulā dzimtsarakstu nodaļas amatpersona vai garīdznieks. Citu personu klātbūtne laulības reģistrācijas brīdī nav atļauta.

Laulības reģistrācija dzimtsarakstu nodaļā un baznīcā ir iespējama tikai gadījumos, ja dzimtsarakstu nodaļa vai baznīca spēj nodrošināt personu savstarpējo divu metru distanci un ir iespējams ievērot citus noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus. Personām ir obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs vai medicīniskā maska.

Attālināti dzimtsarakstu nodaļai ir iespējams iesniegt iesniegumus arī šādiem pakalpojumiem – atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana; atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana; atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana; paternitātes atzīšanas iesniegums; daudzvalodu standarta veidlapas​ pieprasīšana; papildinājumu un labojumu veikšana civilstāvokļa aktu reģistros.

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumu ir iespējams iesniegt attālināti Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā portālā www.latvija.lv, izmantojot e – pakalpojumu – Iesniegums iestādei (EP155) (iestāde – Tieslietu ministrija), vai nosūtot uz e-pastu dzimts.dep@tm.gov.lv, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, vai arī nosūtot pa pastu – Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments, Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536.

 

Informāciju sagatavoja:

Aija Zvidriņa

Krimuldas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Tālr. 64064468; 29252960

Citi jaunumi Pašvaldība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs