1. Sākums
  2. Izsoles un īpašuma noma
  3. Informācija par pašvaldības nekustamā īpašuma “Krastiņi” iznomāšanu
Informācija par pašvaldības nekustamā īpašuma “Krastiņi” iznomāšanu

Krimuldas novada pašvaldība informē, ka  Krimuldas novada domē ir saņemts iesniegums par Krimuldas novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības  “Krastiņi”, kad. apz. 6656 002 0407, platība 1,26 ha, iznomāšanu.

Interesenti var pieteikties līdz 2021. gada 22. aprīlim.

Informāciju sagatavoja:

Anita Viškere

Krimuldas novada Būvvaldes

Zemes lietu speciāliste

+371 67976859; +317 26454209

anita.viskere@krimulda.lv

 

Citi jaunumi īpašumu noma

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs