1. Sākums
  2. Paziņojumi
  3. Informācija par ūdens mēraparātu uzstādīšanu
Informācija par ūdens mēraparātu uzstādīšanu

Pēdējais laiks privātmāju īpašniekiem un daudzdzīvokļu māju kopīpašuma īpašniekiem uzstādīt ūdens mēraparātus ievados.

No 2016. gada 1. janvāra stājas spēkā ūdens saimniecības likums, kurš nosaka, ka ir jāizbūvē komercuzskaites mēraparāta uzskaites mezgls.

Ja pakalpojumu lietotāja ūdenssaimniecības sistēmā nav izbūvēts komercuzskaites mēraparāta mezgls, pakalpojumu lietotājs nodrošina tā izbūvi komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums 9.pants. Pakalpojumu sniedzēja pienākumi un tiesības paredz izmantot savā rīcībā esošos finanšu līdzekļus komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei, iekļaujot izdevumus pakalpojumu lietotāja rēķinā, ja šajā likumā noteiktajā termiņā pakalpojumu lietotājs nenodrošina komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai.

Lūdzu, saskaņot komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves termiņus ar SIA Entalpija-2. Tel.nr. 67978442; 22091414.

Citi jaunumi Pašvaldība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs