1. Sākums
 2. Izglītība
 3. Pirmsskolas izglītības iestādes
 4. Pirmsskolas izglītības iestāde “Ezerciems”
Pirmsskolas izglītības iestāde “Ezerciems”

Pirmsskolas izglītības iestāde (PII) „Ezerciems” dibināta 1984. gadā. Iestādē darbojas 4 grupas,  PII “Ezerciems vadītāja ir Karīna Putniņa.

PII “Ezerciems” strādā  pēc licencētas programmas – izglītības programmas kods 01011111, licence V-5616 izdota 2012. gada 8. oktobrī. Programmu īsteno visa kalendārā gada garumā. Programmas neatņemama sastāvdaļa ir piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas skolai programmas īstenošana. Pedagoģiskā procesa pamats ir rotaļa, spēles.

PII darbs tiek organizēts caur rotaļām un spēlēm, lai nostiprinātu mācību vielas apgūšanu, veicinātu bērnu fizisko attīstību, kā arī saskarsmes iemaņu attīstīšanu, socializācijai un bērnu iesaistīšanai sabiedriskajā dzīvē un patstāvības veicināšanai.

Izglītības iestādes darbības mērķi  ir:

 • sagatavot bērnus pamatizglītības apguvei;
 • veicināt pirmsskolas vecuma bērnu vispusīgu un harmonisku attīstību, nepieciešamo iemaņu un prasmju individuālajā un sabiedriskajā dzīvē apguvi.

Ar bērniem strādā radošas un mīļas pirmsskolas skolotājas, sporta skolotāja, mūzikas skolotāja. Bērnu valodu pilnveido logopēds. Izglītības iestāde izstrādā mācību tematisko plānu atbilstoši mācību priekšmetu saturam un mācību gada laikā plāno nodarbības, pamatojoties uz programmā norādīto mācību priekšmetu plānu.

Mācību priekšmeti programmas īstenošanai:

 • iepazīšanās ar dabu;
 • literatūra, runas attīstīšana(dzimtā valoda);
 • matemātika;
 • zīmēšana, veidošana, aplicēšana, konstruēšana;
 • rokdarbi/mājturība;
 • sports;
 • mūzika;
 • individuālais  un apakšgrupu darbs bērnu lasītprasmes un rakstītprasmes attīstīšanai;
 • 5-6 gadīgie  bērni apgūst peldēšanas iemaņas Krimuldas vidusskolas peldbaseinā;
 • iepazīšanās ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm.

Iestādē izveidojusies veiksmīga sadarbība ar bērnu vecākiem.

Vecākiem  ir iespēja:

 • darboties iestādes padomē, izsakot savus ierosinājumus iestādes attīstībai un darbības uzlabošanai;
 • apmeklēt „atvērto durvju” dienas;
 • sporta dienas;
 • pavasara talkas kopā ar bērniem;
 • tematiskās izstādes un piedalīties dažādos iestādes rīkotajos pasākumos.

Par iestāšanos un PII apmeklēšanu mēs iesakām padomāt jau laikus un savlaicīgi atnākt  un pierakstīties rindā, iepazīties ar  iestādi, darbiniekiem un telpām.

Bērni tiek uzņemti no 1.5-6 gadu vecumam pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem:

 • vecāku iesniegums;
 • bērna medicīniskā karte.

Elektroniskais žurnāls ELIIS – ELIIS vidē Jūs kā vecāks varat aizpildīt pieteikumu, lai pieprasītu piekļuvi Jūsu bērna informācijai, un pēc tam sekotu klases pasākumiem, organizatoriskajiem ziņojumiem un notikumiem. Visās Krimuldas novada pirmsskolas izglītības iestādēs ir pieejams šis digitālais rīks, lai atvieglotu komunikācijas procesu. 

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs