1. Sākums
  2. Izglītība
  3. Pirmsskolas izglītības iestādes
  4. Pirmsskolas izglītības iestāde “Krimulda”
Pirmsskolas izglītības iestāde “Krimulda”

Pirmsskolas izglītības iestāde “Krimulda” īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas licencētas programmas:

  • Vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu, programmas kods 01011111;
  • Speciālo pirmsskolas izglītības programmu (izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem) programmas kods 01015611.

Iestādē darbojas septiņas grupas  – bērnu vecums no 1,5 līdz 6 gadiem (2017./2018. gadā 155 audzēkņi):

  • Mārītes;
  • Sauleszaķi;
  • Spārītes;
  • Ķipari;
  • Bitītes;
  • Taurenītis;
  • Lāsītes.

PII “Krimulda” vide

  • 10 pamatmācību telpas;
  • sporta un svētku zāle;
  • daudzveidīga ēdienkarte, kas veidota, ievērojot bērnu vajadzības un gaumi attiecībā uz ēdieniem;
  • bērnu dārza teritorija labiekārtota ar mūsdienīgiem rotaļu laukumiem, kas piemēroti dažādām vecuma grupām;
  • Vecāku un bērnu veidotais rotaļu laukums – baskāju taka, ūdens siena u.c.

PII “Krimulda” sadarbība un profesionalitāte

  • pedagogu profesionālās izaugsmes organizēšana;
  • Vērtībās balstītās izglītības sistēmas attīstība pirmsskolas izglītības iestādē;
  • Uz sadarbību vērsta vides veidošana.

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs