1. Sākums
  2. Sports
  3. Izsludināts projektu konkurss bērnu un jauniešu vasaras nometnēm 2021. gada vasarā
Izsludināts projektu konkurss bērnu un jauniešu vasaras nometnēm 2021. gada vasarā

Siguldas novada pašvaldība aicina līdz 15. jūlijam iesniegt bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu pieteikumus. Pieteikties nometņu īstenošanai var jebkura fiziska persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta kā individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs, vai juridiska persona, vai valsts vai pašvaldības iestāde. Nometnes ir jāīsteno skolēnu 2021. gada vasaras brīvlaikā.

Izsludinātā projektu konkursa mērķgrupa ir bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 18 gadiem (ieskaitot), kuri primāri atbilst šādiem kritērijiem: sociālā riska grupas bērni un jaunieši (maznodrošinātie, no daudzbērnu ģimenēm, ar mācīšanās, uzvedības, psihoemocionālajiem traucējumiem, ārpusģimenes aprūpē esošie bērni u. c.), bērni un jaunieši ar speciālām vajadzībām (var nepiemērot noteikto maksimālo vecuma ierobežojumu), bērni un jaunieši, kuri ir tikuši ierobežoti savu spēju un talantu izkopšanā, individuālo kompetenču pilnveidē un kolektīvajā darbībā valstī noteikto epidemioloģisko ierobežojumu dēļ. Minimālais dalībnieku skaits vienā nometnē ir 15.

Maksimālais atbalsta apjoms ir 19 eiro dienā par viena bērna dalību piecu dienu nometnē. Viens nometņu organizētājs var īstenot vairākas nometnes. Bērnu dalība nometnē jānodrošina bez likumisko pārstāvju līdzfinansējuma.

Konkursa nolikums pieejams šeit, savukārt konkursa pieteikuma veidlapa un atskaites veidlapa pieejama šeit.

Konkursam pieteiktos projektus izvērtēs konkursa vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ietilpst pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs, Izglītības pārvaldes galvenais speciālists izglītības jautājumos, Sporta pārvaldes vadītājs, Sociālā dienesta pārstāvis, kā arī Finanšu pārvaldes vadītājs.

Projektu konkurss tiek organizēts ar Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu, kurai piešķirts finansējums, lai nodrošinātu atbalstu bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai Covid-19 pandēmijas laikā. Nometnes jāorganizē ar mērķi nodrošināt bērnu un jauniešu nometņu norisi, lai veicinātu to pieejamību, tādējādi sniedzot atbalstu bērniem un jauniešiem prasmju un kompetenču apguvē, viņu labizjūtas un socializēšanās sekmēšanā, spēju un talantu izkopšanā, akadēmisko zināšanu nepilnību novēršanā, kas radušies attālināta mācību procesa rezultātā, kā arī viņu likumiskajiem pārstāvjiem Covid-19 pandēmijas radītās krīzes seku mazināšanā. Atbalsta apjoms nometņu organizēšanai pašvaldībā tiek piešķirts atbilstoši bērnu un jauniešu skaitam pašvaldībā, plānojot 10% no pašvaldībā deklarēto bērnu skaita vecumā no 7 līdz 18 gadiem iesaisti, Siguldas novada pašvaldībai plānots finansējums 39 376,50 eiro apmērā.

Plašāku informāciju var saņemt Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldē, zvanot uz tālruņa numuru 67970932 vai rakstot uz e-pasta adresi sandra.kirule@sigulda.lv.

Citi jaunumi Projekti (arhīvs)

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs