1. Sākums
  2. Izsoles un īpašuma noma
  3. Izsole pašvaldības nekustamajam īpašumam “Karjers Ziedlejās”
Izsole pašvaldības nekustamajam īpašumam “Karjers Ziedlejās”

Krimuldas novada dome rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Karjers Ziedlejās”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā,  kadastra Nr.8068 008 0166, platība 14,88 ha, rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena – 25 000  EUR.   Izsoles minimālais solis – 500 EUR.

Izsoles dalībniekiem piedāvājumus, kas noformēti izsoļu noteikumos noteiktajā kārtībā, jāiesniedz līdz 2021.gada 11.janvāra plkst. 17.00 Krimuldas novada domes juridiskajā nodaļā, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Nodrošinājuma summa 2500 EUR līdz pieteikuma iesniegšanai jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 AS SEB banka, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr.90000068799.

Piedāvājumi tiks atvērti 2021.gada 12.janvārī plkst.14.00 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Piedāvātā augstākā summa par nekustamo īpašumu jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš vienojoties par apskates laiku pa tālr.29120085.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Krimuldas novada domes mājaslapā www.krimulda.lv.

 

 

Citi jaunumi Izsoles

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs